Varför ber shiamuslimer på en turba? Vad är filosofin bakom att hundar och blod är orena/orent?

Fråga:
Hej! Jag har två separata frågor som jag är intresserad utav filosofin kring.  Till frågorna; 1. Varför ber shiamuslimer på en turba? Jag vet att profeten bad på sand (guds skapelse) och jag vet också att man inte får be på något som man kan äta eller bära som kläder (rätta mig om jag har fel). Vad är då sunnimuslimernas tolkning, eftersom de inte ber på turba? (Okej, detta blev väl två frågor) 2. Vad är filosofin bakom att hundar och blod är orena/orent? 🙂
Svar: 
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges NamnSalam och hej kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för alla Hans otaliga välsignelser och för att ha skänkt oss denna vackra tro varav varje föreskrift och detalj är baserad på Skaparens Allvetande och Visdom!Att utföra sojood på turba (falla ned på ansiktet inför Gud och sätta pannan på turbah) är inte obligatoriskt utan det obligatoriska är att utföra sojood och sätta pannan på jorden eller på det som växer ur den men som inte är ätligt eller påklädligt – detta är vad som gäller i enlighet med hadither och återberättelser av Profetens(S) sunnah och Ahl al-Bait(A). Anledningen till att det inte får vara ätbart eller påklädligt kan möjligtvis vara att komplett ödmjukhet inte uppstår om det man utför sojood på är ätbart eller påklädligt; dock är detta enbart en möjlig orsak och det kan även finnas andra anledningar men det som är säkert är att det alltid finns hikma (gudomlig visdom) bakom gudomliga lagar men det är vi som många gånger inte vet om eller ser dessa!I vilket fall går filosofin bakom sojood på jorden bl.a. tillbaka till att sojood gestaltar tjänarens absoluta ödmjukhet inför sin Herre och genom att sätta pannan på marken så visas denna ödmjukhet i synlig och innerlig skepnad.

Vidare är anledningen till att just turbah (torkad jord/lera vanligast i sammanpressad kubik eller cilynderliknande form) använd för att utföra sojood är för att det i dagens läge och med tanke på förutsättningarna som omger det nutida hemmet, utöver att det vore besvärligt så vore det inte heller så välvårdat att ta in jord eller sten inomhus för detta syfte. Men å andra sidan, så som förklarades, så är det obligatoriskt att utföra sojood främst på jorden så jord formas till en turbah för att det främst ska möjliggöra sojood på jord och dels även att det ska fungera i ett nutida hem samt vara i portabel form för platser där det är omöjligt att få tag på rent jord enkelt.

Anledningen till att en del fiqh (rättslära) lagar hos shia och sunnisyskon skiljer sig åt beror på att shia förlitar sig först och främst, efter den heliga Koranen och Profetens(S) sunnah, på Ahl al-Baits(A) lära och vidareförande samt förklarande av Guds ord och Profetens(S) ord och handlingar! Däremot tar sunnisyskon sina källor efter Koranen från diverse olika hadithåterberättare och andra tolkningar som gjorts av Profetens(S) sunnah för andra personer.

Gällande andra frågan, hund, blod eller vilken annan sak som är najis (religiöst orent) beror främst på att det medför någon typ av skada, fördärv och fara och för att se till att människan är försiktigare och undviker det ännu mer så är saken utöver haram även najis. I fallet av blod exempelvis så är den skadlig på olika sätt som exempelvis de uppenbart fysiska anledningarna som bland annat den stora risken för spridning och smittande av sjukdomar. Det finns även andra typer av faror som faller i en annan dimension bland annat den andliga och således påverkar människans själ på olika sätt. I en känd hadith av Imam Sadiq(A) återberättas att: ”Gud har förbjudit människan från att äta blod för att det medför dåligt uppförande och humör, och leder till galenskap och ett hårt hjärta och minskar vänlighet och empati så pass att personen skulle till och med kunna sin egen far eller son.”

När det gäller hund så har hundar en del mikrober som har en skadlig hälsoeffekt på människor och för att människan inte ska komma i närkontakt med hund, just för att undvika skada och behålla sin hälsa, anges detta djur vara najis. Bl.a. så har hundar vissa maskar vars ägg sprids ut ur hundens avföring och hunden överför och sprider dessa till sin omgivning genom sin saliv. Om människan skulle infekteras av ett sådant ägg så medför det många farliga sjukdomar och människans hälsa och välbefinnande är något som religionen värnar om.

Vidare kan nämnas att en av de viktiga punkterna som bör beröras i sammanhanget är sambandet mellan människans kroppsliga och själsliga tillstånd och välbefinnande. Varje sak har som påpekats tidigare en yttre synlig fysisk aspekt och även andra för oss ogreppbara aspekter som faller inom andra dimenstioner exempelvis andlig påverkan. Föda och mat är en vardaglig naturlig nödvändighet som spelar en stor roll i både människans fysiska hälsa men även i hennes själsliga välbefinnande. Födoämnen påverkar alltså utöver människans kropp även hennes själ och därmed kan födoämnen påverka negativt eller positivt. Den kompletta tron och religionen har med tanke på olika sakers nytta respektive skada, positiva inverkan respektive negativa inverkan föbjudit det som medför människans kropp och själ nämnbar skada och angett den som haram (förbjudet) och i en del fall där t.o.m. den fysiska närkontakten med saken/födoämnet kan utgöra en fara, har det även angetts vara najis (religiöst orent) utöver haram (förbjudet) för att försäkra om komplett undvikande.

Detta är ett någorlunda kort och delvis omfattande svar gällande denna fråga som vi hoppas kan vara ett första steg för vidare forskning och kunskapssökande inshaAllah!

Må Gud vägleda, sträka och välsigna dig syskon och oss alla till att inse att Han endast vill vår bästa och följa Hans föreskrifter och påbud och vara tacksamma till Honom och dyrka Honom så som Han är värdig för att vara bland Hans tjänare i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och i sann väntan på vår väntade Imams(AJ) alltmer snara återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon

Den Väntades Vänner