Shia islams syn

Fråga:
Hej!
Jag skriver för tillfället på ett analytiskt arbete, som speglar den shia-islamistiska världen. Jag har letat fakta i snart två veckor, men finner inget som fyller ut de hål jag vill gräva i. Min kursledare har, istället för att lägga fram en massa böcker på mitt bord, hänvisat till er. Jag har speciellt svårt att hitta fakta angående de shia-islamistiska traditionerna som skiljer dess folket från sunni-muslimerna. Jag tänker på traditioner som innefattar självplågade ritualer, martyr och andra detaljer som gör det shia-islamistiska folket till den ”extremistiska” delen av islam(om inte varför). Samt varför endast 9-10% av jordens muslimer utgörs av shia-muslimer. Men jag skulle även uppskatta grundläggande fakta om shia-islam.
I mitt arbete kommer jag att göra analyser utifrån mina egna tankar, samt i jämförelse med de andra världsreligionernas liknelser. Men för att börja analysera, behöver jag en grund att stå på, en grund av fakta och förståelse.
Tack på förhand!
Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges NamnSalam och hej
All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans vägledning.

Jo visst är du välkommen att fråga och undra och vi tackar för att du säller frågor och inte bara tar för givet.

Har du kikat på våra övriga sidor? Bland dessa kan vi rekommendera främst www.islamportalen.se som en grundläggande sida och vidare DVV biblioteket

samt frågorna under FAQ skulle vi tro är rätt bra att ta sig en titt på till att börja med och för att skaffa sig en någorlunda grund.

Kort och gott om de ämnesrubriker som du nämnt i förbifarten kan vi säga att:

– Sorgeceremonier – människan är en social varelse som interagerar och fäster vid sina medmänniskor och att uttrycka sorg är en naturlig del som hör till! När det gäller sorgeceremonierna som du refererar till har dessa en dubbelfunktion varav den ena är att uttrycka sorg medan den andra och viktigaste är att hålla sakfrågan levande och förnya banden. De främsta sorgeceremonierna som kommit att bli sedda av omvärlden och relateras till Shia är de årliga sorgeceremonierna som hålls under det islamiska kalenderårets (se www.hijra.se) första månad, månaden Muharram och främst dess tioende dag Ashura i minnet av händelserna av Karbala (www.karbala.se ellerwww.imamhossein.se) i ett förnyande av sitt följeskap av Imam Hossein(A) och att följa hans väg. Vad detta verkligen innebär är i sig en fråga av största djup och kräver att man åtminstone ur ren historisk aspekt har en uppfattning om vidden av uppoffringen som tog plats i Karbala och budskapet som återupplivades därigenom för att eka genom tid och rum i varje sanningssökares levande hjärta och själ och åberopa ”aldrig förtryck”.

– Martyrskap – liv är en av de största gåvorna människan välsignats med; Gud säger i den heliga Koranen:

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
”… om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet…” (Den heliga Koranen 5:32)

Så man kan bara föreställa sig hur stort det är att offra detta värdefulla liv för att upprätthålla sanning och rättvisa i Guds väg och för Guds sak. Utöver detta är livet i dunya (denna värld) endast ett tillfälligt skede och människans själ vandrar härefter till sin eviga boning i akhirat (Nästa värld) så detta jordeliv och dess avslut innebär inte förintelse av själen. I synnerhet gällande martyrer säger Gud i den heliga Koranen:

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
”Och betrakta inte dem som fallit i kampen för Guds sak som döda. Nej, de lever [och] Gud sörjer för dem.” (Den heliga Koranen 3:169)

Konceptet av jihad (helig kamp i Guds väg – observera att ren krig på slagfält utgör endast av dess aspekter) och med det shahada (martyrskap) är en del av religionen och självförsvar, att stå upp för sanning och rättvisa och vägra underlyda förtryck och orättvisa en mänsklig rättighet – så väl logiskt som religiöst.

– Shia som minoritet – där har vi ett antal väldigt viktiga och grundläggande faktorer varav en av de främsta är den historiska aspekten som man inte kan undkomma och som vid närmare titt visar hur den shiitiska befolkningen varit en utsatt grupp som förtryckts – fänslats, torterats, drivits i exil eller hållts i husarrest, dödas m.m. – utav samtida tyranner mycket p.g.a. att shia lärda alltid varit högst framstående på alla kunskapsplaner inom alla möjliga fält allt från naturvetenskap till filosofi och rättslära och på så vis skytts och begränsats från att få den gehör och inflytade som de hade och i större del kunde få bland folket. Exemplen är många; inte minst i våra Imamers(A) samtid. Redan från Profeten(S) och Imam Alis(A) tid och hur Profetens(S) älskade dotter Fatima Zahra(A) blev martyr utav de skador som hon fått utstå i sitt försvar av Guds ställföreträdare och hur ställföreträdarrätten bortrövades av Imamen(A) tvingades leva i husarrest i 25 år och slutligen nådde martyrskap genom det giftiga svärdslaget på hans huvud medan han var i bön till hans äldsta son Imam Hassan(A) som förgiftades till hans broder Imam Hossein(A) som på det mest brutala sättet slaktades i Karbala tillsammans med 72 av hans närmaste släkt och följeslagare och vars kvinnor och barn togs till fånga till den sjunde Imamen, Imam Khadim(A) som spenderade mer än halva sin livstid i fängelse till hans son Imam Ridha(A) som tvångsförflyttades från Medina till Khorasan och förgiftades där till varenda Imam(A) utom den siste – må Gud bevara honom och påskynda hans efterlängtade återkomst inshaAllah – som blivit martyrer antingen genom svärd eller gift. Likaså deras verkliga följeslagare har genom tiderna fått leva under förtryck och press från tyrannerna som försökt kväva deras röster och som följd har många av shia blivit martyrer då de höjt sina röster för sanningen eller tvingats hålla en låg profil och leva under övervakning och med begränsad frihet!

Mer om Guds sista sändebud och den heliga Profeten(S) kan du läsa på www.profeten.nu och där kan du även läsa om några av Profetens(S) främsta följeslagare som följde hans befallning i att följa Imam Ali(A) och hur deras liv såg ut i samband med detta och jämföra med övriga som valde att skilja sig från Profetens(S) linje och vilka världsliga positioner de fick utav det
Mer om den första av tolv Imamer, de troendes mästare Imam Ali(A) kan du läsa på www.imamali.se
Mer om Profetens(S) välsignade dotter, världens kvinnors mästarinna Fatima Zahra(A) kan du läsa påwww.fatimazahra.se
Mer om den andra Imamen, Imam Hassan(A) kan du läsa på www.imamhassan.se
Mer om den tredje Imamen och martyren av Karbala, Imam Hossein(A) kan du läsa på www.imamhossein.se
Mer om Imamerna(A) kan du läsa på www.islamportalen.se
och mer om den sista och vår tids väntade Imam Mahdi(AJ) kan du läsa på www.imammahdi.se

Som sagt, detta väldigt kort om de ämnen som du nämnt och det bör tas i beaktande att dessa ämnen är väldigt djupa och det har skrivits tusentals böcker om varje utav storheter och lärda så det finns så mycket mer som inte kan läggas fram i detta relativt korta svar.

Utöver det bör nämnas att eftersom det mesta som finns på sidorna är översättningar kan det hända att det förekommer oklara förmuleringar och dessutom så är varje ämne så mycket djupare än vi kunnat framlägga så det går tyvärr inte alltid att bara läsa sig fram så som du önskat; så fråga gärna om något är oklart. Du är förstås välkommen att ställa ännu mer specifika frågor i olika avseenden också så ska vi inshaAllah med Guds hjälp försöka besvara dessa.

Vidare var det intressant det du berättat om att din kursledare valt att hänvisa dig till oss istället för att lägga fram massa böcker. Utav ren nyfikenhet; hur känner han till oss och hur kommer det sig att han hänvisat till och angett oss som en möjlig källa?

Vi hoppas att detta svar kan vara utav hjälp och att det blir en början inshaAllah (om Gud så vill)!

Må vi alla ständigt söka, se och känna igen och stadigt följa sanningen inshaAllah!

Den Väntades Vänner

Fråga 2

Hej igen!Jag tackar och bugar för det välformulerade och användbara svaret jag tilldelades. Det kommer att vara till stor nytta.På frågan om hur jag blev hänvisad till er, håller jag mig kortfattad: Min kursledare hänvisade inte direkt till er, utan till en doktorand i ämnet på  universitet. Han i sin hand hänvisade till er…jag är jättenöjd med de svar och länkar ni gav mig, men har fortfarande ett par obesvarade frågor. jag undrar lite angående hur vanlig sharia är i den shia-islamistiska världen, jämfört med i sunni. jag undrar framför allt hur er syn på sharia ser ut, och hur ni ställer er till svars mot det fördomar som tillkommer om att det inte ”är” ett jämställt samhälle mm. Era tankar om sharia helt enkelt.

den andra frågan kan ses som lite för personlig, och det är helt ok med ett generellt svar: Varför är du just shiamuslim, och inte sunni eller någon annan typ.

I den tredje och sista frågan för dagen undrar jag hur du/ni ställer er till andra religioner?

En extra följdfråga från det förra mailet: hur firar/sörjer du ashura?

Tack på förhand!

Svar

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej igen Oscar

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser och för att ha välsignat människan med förnuft och intellektets förmåga.

Möjligheten att besvara frågor är väldigt tidsbundet som du säkerligen förstår och vi hoppas att du inte fått vänta alldeles för länge och hoppas också att du vid det här laget tagit del och fått ut en del av sidorna.

Gällande första frågan har liknande frågor redan besvarats och det kan vara utav hjälp för att dig kika på och de kommer du åt viawww.islamopedia.se under FAQ. Här är några direktlänkar också:

http://islamopedia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=318:hur-lagar-ser-ut-i-land-som-det-bor-mycket-muslimer&catid=28:allmaenna-fragor-&Itemid=81

http://islamopedia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=305:vad-innebaer-sharia-egentligen-och-hur-kan-dess-lagar-tillaempas-i-samhaellet&catid=28:allmaenna-fragor-&Itemid=81

http://islamopedia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=301:debattera-om-qmuslimska-laender-ska-ha-shaira-lagenq&catid=28:allmaenna-fragor-&Itemid=81

http://islamopedia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=132:jag-har-lite-fragor-naer-det-gaeller-sharialagarna&catid=28:allmaenna-fragor-&Itemid=81

Det finns nog en del att klarlägga kring ”shari’a” som är ett samlingsnamn för helhetssamlingen av påbud, lagar och föreskrifter m.m. Ordet används därför kanske inte lika frekvent inom muslimska kretsar då man ofta talar om mer specifika förgreningar då ”shari’a” refererar till en så pass vid innebörd att det inte är tillräckligt specifikt i annat än stora sammanhang. Hursomhelst så gäller shari’a-lagarna för alla muslimer och följs av alla praktiserande muslimer. Sedan så kan man inte ge ett enhetligt uttalande om hur – på vilket sätt och i vilken utsträckning – detta görs av alla muslimer eller diverse olika kategoriseringar av muslimer då muslimer sprider sig inte minst över ett väldigt stort geografiskt nations- och kultursöverskridande område och det i sin tur innebär helt olika politiska systemutövningar – detta på nationsnivå. Alltså har vi inom vad det refereras till som den islamiska världen allt från länder där lagutövningen i landet är utvunnet av shari’a till sekularistiska länder där man inte bara konstitutionellt separerat religion från politisk system i stort utan i stor grad även gått längre och t.o.m. kränker religionsfrihet genom förrättandet av olika lagar mot religiösa utövningar men i dessa länder brukar shari’a lagarna praktiseras av folket genom deras egen fria vilja och på en mer folklig nivå (vilket för frågan till den avgörande individuella aspekten). Sedan så hör det även till att dessa är två varianter på varsin ändå om axeln och det finns gott om variationer däremellan. Dessutom är det så att praktiken skiljer det sig både till grad och form i vilken utsträckning man valt att inkludera eller exkludera shari’a och utöver det kan de utvunna shari’a-lagarna skilja sig i viss mån beroende på vilken tolkning/skola man utgått ifrån. Sedan är inte att förglömma den individuella aspekten av det hela och att muslimer är människor precis som alla andra och har den fria vilja att välja praktiserandet av sin religion eller inte och likaså till vilken mån utöver omgivningens påverkan. Så det är väldigt mycket som spelar in i sammanhanget.

När det gäller just shia så finns ju shia i alla muslimska länder med samlingen av sunni-syskon och deras förgreningar oftast som majoritet. Det i sin tur innebär att shias genomslag är delvis relativ till dess antal och skiljer sig oftast i form. Shia har också som berättades i föregående svar ofta varit och än idag är under stark bevakning och försök till kontroll samt i minoritet, vilket i sin tur gett mer begränsad möjlighet och makt ur den traditionella aspekten och shia storheter har med det varit väldigt framstående i sammanhang av kunskap, vetenskap, konst och visdom samtidigt som ur de ändå utgjort en essentiell faktor som inga politiska system kunnat räkna bort speciellt vid kritiska lägen. Hursomhelst så kräver detta som sagt att man studera historia på ett mycket bredare djup än vad sedvanliga historieböcker och ytliga historiekurser delger. Det enda land där shia är majoritet och får utöva religionen helt fritt och med stöd av landets lagar är den Islamiska Republiken av Iran. Iran som officiellt shia-land är flera århundranden gammalt men folket har redan från början då Islam nådde Iran haft en förkärlek och varit trogna Profeten(S) och hans Ahl al-Bait(A) och med det Imamerna(A) av hans hushåll som gudomligt utvalda ledare – alltså har en majoritet av Irans folk som gradvis ökade tack vare lite friare attityd alltid varit shia likt många undertryckta minoriteter som vidhållit på Profetens(S) ord och befallning om att följa Ahl al-Bait(A) efter honom i andra länder. I Iran är lagarna baserade på riktlinjerna och utvunna från sharia vars grund är den heliga Koranen och Profetens(S) och Ahl al-Baits(A) sunnah – förfarande och tillvägagångssätt i ord och handling. Irans lagar och Iran som politisk system och land överhuvudtaget är en hel egen kapitel för sig som tyvärr inte finns möjlighet för att diskutera i detta svar. Det som dock kan sägas med säkerhet är att världspolitiken via världsmedian knappast speglar en komplett och ärlig helhetsbild som gör Iran rättvisa.

Islam är och baseras på rättvisa och jämställdhet – det är definitionen av rättvisa och jämställdhet som gör att andra skapar sig fördomar i det avseendet gällande Islam. Frågan är väldigt djup och behöver ses från alla aspekter för att få en korrekt förståelse av den men vi börjar med definitionen av rättvisa och jämställdhet som Islam definierar som att ge varje berättigad sin rätt och att varje rätt placeras på sin rätta plats. Alltså handlar det inte om att blint dela lika bara för sakens skull utan det handlar om att med hänsynstagande till påverkande faktorer och omständigheter ge var sak sin rätt. Vi tar ett väldigt enkelt vardagligt exempel: två arbetare, den ena arbetar hårt och noggrannt medan den andra latar sig och är slarvig – ska båda få samma lön? Möjligt att så är fallet så låt oss se efter effekterna och konsekvenserna av att få samma lön trots olika arbetsinsatser. Den som arbetar hårt känner sig orättvist behandlad och det i sin tur kan leda till att han slutar arbeta lika effektivt för att det helt enkelt inte lönar sig och för att han ändå kommer att få lika mycket oavsett hur mycket han än anstränger sig och helt enkelt tappar motivationen och med utveckling medan den som latat sig fortsätter på samma sätt och det hela har lett till två ineffektiva arbetare med låga arbetsinsatser och oduglig slutresultat. Om de däremot skulle få lön i enlighet med deras arbetsinsatser skulle den arbetssamme känna sig uppskattad och motiveras ytterligare till att göra ännu bättre ifrån sig medan den late skulle motiveras till att satsa hårdare och resultatet blir två effektiva arbetare med höga arbetsinsatser och goda resultat; och inte på tal om vilken effekt det har i övriga leder av samhället. Detta är en väldig enkel exempel som tagit hänsyn till relationen arbetsinsats och ekonomisk avlöning. Självfallet så finns det många andra aspekter och faktorer att ta hänsyn till däribland personlig utveckling och samhällsutveckling m.m. men det ligger dels utanför exemplets utrymme och dels duger exemplet för att visa definitionspoängen.
En vanlig fördom gentemot Islam handlar om mannens och kvinnans rättigheter. Islams regler tar hänsyn till mannen och kvinnans olika personligheter, behov, roller, ansvar och rättigheter med mänskligheten som deras gemensamma faktor. Allstå är majoriteten regler, föreskrifter och påbud lika och gäller mannen som kvinnan – exempelvis är var och en ansvarig för sina handlingar och står lika inför Gud i egenskap av människor med fri vilja! Sedan finns det olikheterna dessa emellan vilket kräver olika regler och föreskrifter – exemplvis gällande den alltid aktuella hijab-frågan där kvinnans naturliga kroppsbyggnad, psykiska och själsliga behov leder till att hennes hijab skiljer sig från mannens som är olik henne i just dessa avseenden!

Genom att ta alla dessa väldigt förenklat nämnda aspekter samt alla andra som spelar in i beaktande så får man en helt annan uppfattning om rättvisa inom Islams sharia och dess praktiserande!

I fråga om Islam och icke-muslimer kan du läsa bl.a. följande:

http://islamopedia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=321:vad-saeger-islam-om-hur-vi-ska-betrakta-icke-muslimer&catid=28:allmaenna-fragor-&Itemid=81

Det finns fler svar på den sidan angånede liknande frågor så du får gärna ta en titt.

I fråga om de andra monoteistiska religionerna så tror vi inom Islam på alla Guds profeter(A) och att deras läror härrör från Gud och egentligen är en och samma till grunden – ”den ursprungliga religionen” – men att dess former och betoningar skiljt sig beroende på omständigheter och människors mottaglighet och ökat i takt då den ena profeten(A) byggt på grunden till den andra. Så vi tror på profeten Moses(A) och profeten Jesus(A) och att de är Guds sändebuder men vi tror också att deras läror förvrängts genom tiden och dagens versioner av judendom och kristendom är alltså inte vad profeterna(A) kom med. Guds säger i den heliga Koranen:

”OCH DE säger: ”Bli jude” eller ”Bli kristen, för att få rätt vägledning!” Säg: ”Nej, [vi följer] Abrahams rena, ursprungliga tro, han som inte hörde till dem som dyrkar avgudar.”” (den heliga Koranen 2:135)

”Steg för steg uppenbarar Han för dig denna Skrift och med den sanningen och bekräftelse av det som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser]; det är Han som uppenbarade Tora och Evangeliet” (den heliga Koranen 3:3)

”Om de i alla delar ville följa Tora och Evangeliet och det som har uppenbarats för dem av deras Herre [med denna Koran], skulle de få njuta himmelens och jordens alla gåvor. Bland dem finns sådana som följer en rak kurs utan överdrifter eller avvikelser, men många av dem begår förkastliga handlingar.” (den heliga Koranen 5:66)

”DE SOM tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” (den heliga Koranen 2:62)

Gällande Ashura så sörjer man som sagt och återknyter till framförallt Imam Hosseins(A) budskap och kamp för rättvisa och mot förtryck. Det handlar alltså om att leva efter budskapet och förnya det löftet! Mer om Imam Hossein(A) och Ahsura kan du läsa påwww.karbala.se!

Vi hoppas att detta svar åtminstone breder vyn och leder till intensivare jakt efter kunskap då samtliga frågor är mycket större än att kunna förkortas i ett svarsbrev som redogör långt ifrån komplett för ämnena.

Må våra sanningssökande själar vakna till liv och leda oss på sanningen och insiktens spår inshaAllah!

Den Väntades Vänner