Allt på svenska om islam?

Fråga:
Hej! jag undrar vilken hemsida jag kan söka på. för jag vill veta allt på svenska och jag är shia muslim, vet ni någon bra hemsida där det står allt om islam på svenska för shia muslimer? tack för ert svar på förhand!

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser!

Det finns lite olika sidor som specificerar sig på olika ämneskategorier. Några av sidorna är t.ex. mer inriktade på själva tron och religionen däribland trospelarna eller rättslära, andra sidor är mer inriktade på Islams personligheter, Profeten(S) och Ahl al-Bait(A). Alla dessa hittar du angivna under ”länkar” som finns på samtliga av våra sidor så tids nog kan du själv beroende på vad du vill veta mer om läsa på de olika sidorna. Men eftersom du nu tycks vilja ha en helhets så anger vi nedan några av sidorna, med en kort förklaring om sidans innehåll, som kan vara bra att börja med:

www.islamportalen.se – Islams trospelare och trosatser; aqa’ed (trons grund). Denna sida utgör en bra grund och innehåller en hel del om det mest grundläggande inom tron nämligen Usol-e-Din! Dessutom finns det religiösa lagar och frågor; fiqh (rättslära) samt även besvarade frågor inom massor av olika ämnen som kan vara intressanta att ta del av.

Följande sidor om Islams främsta personligheter redogör för deras liv och levnad; Islam budskap och lära personifieras i dessa ma’soomin (felfria)!
www.profeten.nu – om Profeten(S)
www.imamali.se – om Imam Ali(A)
www.fatimazahra.se – om Fatima Zahra(A)
www.imamhassan.se – om Imam Hassan(A)
www.imamhossein.se / www.karbala.se – om Imam Hossein(A) och Ashura
www.islamsljus.se – en del viktiga frågor i fråga om Guds egenskaper samt om Imamerna(A) – www.imammahdi.se – om den väntade Imamen(AJ); vår tids Imam(AJ) som vi måste känna
www.dvv.se – huvudsidan vars bibliotek innehåller en del böcker inom diverse olika ämnen och grundläggande koncept däribland Imamat (gudomlig ledarskap), Hajj (pilgrimsfärd) m.m.
www.azan.se – föreläsningar m.m. inom diverse olika ämnen
www.minhijab.nu  – om hijab m.m.

Som sagt så finns det fler sidor som du så småningom kan välja att ta del av men dessa vore bra för en allmän start och inshaAllah kommer de vara utav hjälp! Du är förstås välkommen med eventuella frågor.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syster
Den Väntades Vänner