Vad är orsaken till att man uträtta bönen Ayaat?

Fråga:
Varför bör man uträtta bönen Ayaat vid mån – och solförmörkelse, jordbävningar, stormar eller åska?

Svar:
Det finns två anledningar till varför man ber bönen Ayaat under mån – och solförmörkelse:
(1) Vanligtvis är Solen, Månen och deras verkan häpnadsväckande för människan. Solen skinande gyllene strålar ger liv åt alla djur och växter. Månen roterar i enlighet med dess korrekta och disciplinerade sätt och med sitt första sken minskar den mörkret på jorden och skiner upp den för oss.
Dessa mäktiga och förvånande saker hade en stor effekt på människorna förr i tiden och en tro skapades hos dem om att ifall dessa (Sol och Måne) har en sådan effekt på djur, växter och träd så påverkade de även människornas öde och att dessa två är då deras skapare; och från den tiden så uppstod en dyrkan till Solen och Månen och folk började tro på dem. Människorna gav de en gudomlighet medan det endast tillhör Gud som i själva verket är den absoluta Skaparen av hela Universum.
Det största slaget som Hazrat Ibrahim(A) tog itu med om dessa falska föreställningar var att alla planeter och himmelska kroppar underordnade universums lagar och system. (Den heliga Koranen 6:76-78)

Dessa skinande kroppars nedgående och deras resa bort i mörkret är det största beviset på deras begränsningar; och när en sak i sig är begräsad och underordnad till andra saker och inte har befogenheten att kontinuerligt ge ljus till jorden bevisar det att den inte är en Gud utan i sig är en skapelse.
Förmörkelsen av solen och månen är ett tecken på att de är skapelser och att begränsas inför Skaparen själv är ett bevis och av detta kommer vi fram till att dessa planeter som ger ljus till andra skapelser inte har mycket makt. Det är anledningen till att ibland kommer andra saker och ställer sig mellan och hindrar dem från att utföra sina uppgifter.
Det är därför sol – och månförmörkelsen är det bästa beviset på att de är skapade och begränsade inför den Allsmäktige Guden.

När vi ser sol – och månförmörkelsen (en händelse som visar att dessa kroppar står inför en stark och övernaturlig makt, en sådan händelse skapar tro om den verkliga Skaparen i våra hjärtan, i vars makt solen och månen finns och hela universum är hos Honom) så är det nödvändigt att vi vid den tidpunkten omvandlar denna tro till praktik och genom att be bönen Ayaat bugar vi inför den Heliga domstolen och visa vår inre övertygelse.

Det är därför Hazrat Ibrahim(A), vid nedgången av dessa lysande kroppar drog den slutsatsen vi kom fram till om sol – och målförmörkelse och sade omedelbart:
”Vänt mig ifrån allt falskt och [vänt mig] till Den som har skapat himlarna och jorden, och jag ägnar inte avgudar min dyrkan.” (Den heliga Koranen 6:79)

(2) Varje gång himmelska fenomen och extraordinära saker inträffar försöker många människor finna en tillflykt och undanröja effekterna av dessa incidenter, tänker på andra möjligheter.
Islam har gjort det obligatoriskt att utföra bönen Ayaat vid sol – och månförmörkelse så att människor avlägsnar sig från vidskepelser och riktar deras uppmärksamhet och intelligens mot faktumet att Han är Källan till alla fenomen i universum. Denna bön inger en inre lugn gentemot sådana händelser.