Om någon har landsförvisat och sålt sin bostad

Fråga:
Om någon har landsförvisat och sålt sin bostad och inte har för avsikt att återvända, hur ska bönen utföras, fullständig eller bruten (Qasr), om personen reser till sitt fosterland för att besöka sina föräldrar, släktingar eller vänner?

Svar:
Om man åker till dem efter att lämnat fosterlandet, blir bönen bruten (Qasr) förutom om personen vill stanna 10 dagar där. (Seyyed Sistani)

Den som har avstått från sitt fosterland och vill välja ett annat hemland för sig själv om personen inte har en resande yrke och inte heller tillämpas en annan titel på honom som gör att bönen fullgörs måste bönen förrättas bruten (Qasr). (Seyyed S. Shirazi)

Den som har avstått från sitt fosterland och vill välja ett annat hemland för sig själv om personen inte har en resande yrke måste bönen förrättas bruten (Qasr). (Imam Khomeini)

Om man har bott någonstans som har varit fosterlandet, närhelst personen landsförvisat, alltså inte vill bo där längre även om han åker dit då och då för att träffa släktingar och vänner, är bönen bruten (Qasr), hur som helst personen har fast egendom eller inte, bor hans släktingar och anhöriga där eller inte förutom om han har avsikt för att stanna där i 10 dagar. (Ayatollah Makarem Shirazi)