Varför ber vi fem böner under tre tillfällen?

Fråga:
Vad är anledningen till att vi ber Dohr-Asr och Maghrib-Ishaa bönerna tillsammans, medan det för varje bön finns en speciell tid och de stora ledarna i Islam brukade be på dessa specifika tidpunkter. Det vill säga, de brukade be fem böner vid fem olika tillfällen på dagen?

Svar:
Det finns inget utrymme för argumentation i denna fråga att upprättandet av bön fem gånger om dagen och vid de specifika tidpunkterna var praxis av den heliga Profeten(S), de heliga Imamerna(A) och de vanliga muslimerna vid Islams tidiga skede och de brukade be fem böner vid fem olika tillfällen.
Inget kan sägas om detta, utan argumentet handlar om huruvida det är obligatoriskt att hålla ett avstånd mellan två böner (på det sätt som många Mujtahids gör) eller om det är en rekommenderad (mustahab) handling och är som andra rekommenderade handlingar där en person har valet att utföra det eller inte. De är inte tvingade att be dem tillsammans eller var för sig, även om det kanske är bättre att be dem separat?

De shiamuslimska lärda följer traditionerna från vilka vi lärt känna Profetens(S) handlingar och lägger återberättelserna, som har nått oss genom Imamerna(A), på minnet och att följa den bokstavliga innebörden av den heliga Koranen, gällande alla Islamiska tider och luckan mellan de två bönerna rekommenderas. De sade till folket att hålla tidavståndet och att recitera och be varje bön vid dess specifika tidpunkt vilket är bättre och mer rekommenderat, men sedan kan man även avstå från de rekommenderade handlingarna, och meningen som avses angående rekommenderat är detta.

Utan tvivel innebär inte att be två böner tillsammans att vi ber en bön vid samma tidpunkt som en annan; om vi till exempel ber afton och kvälls bönerna i början av kvällen, betyder det inte att vi har bett kvällsbönen vid fel tidpunkt; vi har bett båda bönerna på dess rätta tidpunkter, eftersom från solnedgången börjar båda bönerna och varar ända fram till midnatt. (Förutom att tiden efter solnedgången kräver att vi ber tre rok’at (böneenheter) när det är dags för aftonbönen, och i slutet är ungefär den tid som krävs för att be fyra rok’at en speciell tid på kvällen och resterande tid är lika för båda). Och närhelst vi ber kvällsbönen med aftonbönen, dvs. i början av kvällen eller ber aftonbönen med kvällsbönen under sista tiden innan midnatt, ber vi båda bönerna i dess tid, men det rekommenderas dock att be aftonbönen vid början av kvällen och kvällsbönen efter tidpunkten för Zawal-e-Shafaq och om en person inte gör på detta sätt, betyder det bara att denne inte har utfört en rekommenderad handling.