Ayatollah Mohammad Taqi Mesbah Yazdi(HA)

Barndom och Utbildning
Ayatollah Mohammad Taqi Mesbah Yazdi(HA) föddes I den iranska staden Yazd år 1934. I Qom deltog han i kurser som gavs av Imam Khomeini(HA) under åren 1952 till 1960. Samtidigt studerade han Koranen och filosofi av Ibn Sina och Mulla Sadr med Allamah Mohammad Hossein Tabatabaei(RA).
Han besökte även, i ca 15 år, Ayatollah Bahjats fiqh föreläsningar. Ayatollah Yazdis främsta intresse med social-politiska ämnen beror på hans aktiva deltagande i den Islamiska revolutionen emot Pahlavi regimen.

När Imam Khomeini tvingades till exil, han tillsammans med några andra studenter till Imamen(RA) inklusive Shahid Beheshti(RA) inledde diskussioner med Islamisk perspektiv på special problem, så som jihad och det islamiska politiska systemet.

Tillsammans med Ayatollah Dr. shahid Beheshti(RA), Ayatollah Ahmad Jannati och Ayatollah Ali Quddusi var han med i styrelsen för styresmän av Madrash Haqqani, där han under tio år gav ut Koranska studier, filosofi och etik.

Sedan 1975 etablerade han sig själv och lärde ut på olika akademiska institute så som på utbildningdepartementet I Dar Rah-I Haqq institutet, Baqir al-ulum kulturella stiftelsen mm.

Nu är han chef på Imam Khomeini utbildnings och forsknings institut i Qom. Han valdes år 1990 till majlis khubregan Rabbari (Rådförsamlingen av experter i ledarskap) från Khuzistan provinsen och blev vald igen i valet därefter från Tehran. Han är författare av flertalet verk om Islamisk och komperativ filosofi, teologi, etik och Koraniska tolkningar.

Några av hans böcker:
Guds Kännedom
Universiums kännedom
Människans kännedom