Ayatollah Bashir Hossein Najafi(HA)

Barndom och Utbildning
Ayatollah al-Uzma Sheikh Bashir Hossein Najafi föddes i staden Jalindher, Indien år 1942, han emigrerade till Pakistan efter delningen år 1947.
Han påbörjade sina Islamiska studier i Pakistan genom att lära sig den heliga Koranen utantill, grunderna i det arabiska språket, grammatiken av al-Sarf och al-Nahaw, logik och hadith. När han var klar med dessa studier så emigrerade han till Najaf, Irak för högre studier.
Under den tiden som han kom till Najaf, så fanns det många svårigheter för Shia studenter. Det fanns stort förtryck av Wahabiterna som regerade. Men i Najafs Hawza, under Ayatollah al-Uzma Seyyed Mohsen al-Hakeem, så fann Ayatollah Najafi en plats där han kunde lära sig om Ahl ul Bait(A).
Han är en utav de framgångsrika studenter av Ayatollah al-Khoi’e och Ayatollah Seyyed Mohammad Rohani.
Ayatollah Najafi blev en välkänd lärare i Najafs Hawza efter att ha varit där i endast tre år. Han ansågs vara den första läraren från den indiska subkontinenten.
Efter Seyyed al-Khoi’es sorgefyllda bortgång så stängdes Najafs Hawza ner i sex månader. Efter flera motgångar och ekonomiska problem så kunde Najafs Hawza öppna igen och Ayatollah Najafi den första Mujtahid som förklarade sig Marja’iyya av Najaf med stödet från Ayatollah Khoi’es studenter.
Han bjöd in studenter från hela världen, huvudsakligen ifrån, Iran,Libanon, Jemen, Bahrain, Saudi Arabien, Pakistan, Indien, Afghanistan, Stor Brittanien och USA.

Arbeten och Böcker
Det finns over tjugo Islamiska skolor i Irak som kunde återuppbyggas med Ayatollah Najafis hjälps efter att Saddam Hosseins regim förstört dem i början av nittio-talet.
Ayatollah Bashir Najafi har skrivit ett flertal böcker som har översatts till urdu, farsi, gujrati och engelska. Några utav dem handlar om Taqleed, frågor om Khums, Salah, Dyrkan och böcker för muslimers levnadsätt i europa och hur de ska sköta det.