Är det haram att göra en tatuering?

Fråga:
Är det haram att göra en tatuering? man ändrar ju på guds skapelse och lägger till saker som inte fanns där innan och man skadar även sig själv? och hur påverkar den wodoo2 om den nu gör det?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Salam kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland välsignelsen av vägledning.

Det finns saker som i sig inte är haram (otillåtet) men som kan i samband med andra saker eller omständigheter bli haram eller avrådas från. Tatuering är en sådan sak; det är i sig inte haram men det är inte heller något man skulle rekommendera. Skulle tatuering vara på en plats eller användas som en slags zinat (prydnad) som går emot hijabens lagar t.ex. så blir tatueringen i ett sådant fall haram (otillåtet) och om det skulle vara som en form av efterliknande av icke-troende, vilket är förbjudet, skulle det göra tatueringen, om inte helt otillåtet så åtminstone starkt avrådd från.

När det gäller att tillföra kroppen skada så är det i sig inte tillåtet men vad gäller huruvida tatuering är ett fall där kroppen tillförs skada eller inte så är det inte helt klart eftersom många tycker inte att tatuerande gör ont men det kan skilja sig från person till person.

Vad gäller wodhu (tvagning) eller ghusl (religiös tvättning) så är tatuering vanligtvis inte en mani’ (hinder) då färgen tränger i själva huden och blir som en del av den och inte som ett skikt över huden. För att tydligöra så kan klistermärken eller nagellack tas som exempel; till skillnad från tatuering så lägger sig båda dessa som ett skikt över huden och hindrar vattnet från att nå huden och med det räknas som ett hinder för wodhu. Dessa måste då tas bort helt så att vattnet når huden för att på wodhu eller ghusl ska vara korrekt. Detta är vanligtvis inte fallet med tatuering som sagt, eftersom den färgen har trängt innanför huden och utgör inte ett skikt på den. Skulle tatueringen däremot vara som ett skickt på huden och hindra vattnet från att nå huden så räknas det som ett mani’ (hinder) för wodhu (tvagning) som måste bort innan wodhu kan utföras.

Med allt detta sagt, och med den tanke du nämner i fråga om att ändra i Guds skapelse, så är tatuering inte något att rekommendera utav många anledningar, eftersom även om det i sig inte är haram så finns det många saker kring den som leder till shakk (tvivel) och shubha (tvetydlighet). Vi har fått denna fråga från flera syskon, i synnerhet yngre och ungdomar, då tatuering tycks vara något som drar uppmärksamheten under tonåren speciellt, vilket kan bero på att det är en mycket speciell och viktigt ålder för människan då hon går igenom en hel del utveckling och hennes personlighet tar form. I den här processen så är man nyfiken av sig, vill utforska och pröva saker, tänja sina gränser och se efter vad man vågar och klarar o.s.v. och därför kan många saker dra ens uppmärksamhet. Under den perioden så känner man sig ofta väldigt unik om sina egena upplevelser också och indentifierar sig framförallt med vänner i egen ålder och inte lika med med äldre och vuxna. Detta trots att alla vi människor går igenom den processen på vägen att känna oss själva vilket gör hela den perioden till en oerhörd viktig och avgörande skede i alla våra liv. Så även äldre och vuxna, även om de inte visar det så tydligt och även om det är svårt att tro, har varit igenom i princip samma sak i sina dagar. Och även om flera av frågorna vi fått i samband med tatuering är från yngre, mashaAllah, troende syskon som undrar om det är tillåtet eller inte så har vi även fått frågor och känner många fler vuxna som under sin tonår känt att de absolut vill ha en tatuering som de för alltid kommer att vilja ha, skaffat sig tatueringen och idag ser det som en mindre välgenomtänkt val som tonårens omständigheter fick verka mer spännande och absolut-vill-ha än vad det egentligen är. Många av de ångrar sitt val idag även om de aldrig i sin tonår skulle trott om någon sagt till dem att de skulle ångra det en dag, och idag är deras fråga vad de ska ta sig till och hur de ska kunna få bort den, speciellt då att få bort en tatuering kostar väldigt mycket och att ta bort en är flera gångare svårare än att få dit en!

Hursomhelst så säger vi inte att man ska låta bli allt men i fallet av tatuering exempelvis, om man verkligen så gärna absolut vill, så finns det möjlighet att ha tatueringar som inte är permanenta och som kan tvättas bort eller varar under en kort period och dessutom har man möjlighet att ändra eller byta mönster när man önskar t.ex.

Slutligen vill vi betona något som Profeten(S) och Ahl al-Bait(A) och alla våra förebilder och lärda betonat oerhört; ungdomen är som sagt en mycket viktig och avgörande period och en välsignelse från Gud under vilken människan har chansen att växa på ett sätt som inte återupprepas någonsin. Detta i ljuset av att bland det mest älskade hos Gud är just en troende ungdom. Alhamdulillah så visar de frågor vi fått av våra unga syskon, inte minst i samband med tatuering, att de älskar Gud och bryr sig om vad Han tillåtit och förbjudit så pass att de ställer frågan, och det visar även att Gud älskar dem så mycket att Han väglett dem och gett dem möjligheten att ställa frågan – det är det viktigaste i sammanhanget och oerhört värdefull och något att absolut vilja ha och sträva efter att ta vara på och stärka med Guds hjälp inshaAllah.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i ord och handling, i sann förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon

Den Väntades Vänner