Är det tillåtet (jaez) att man slå sig…

Fråga:
Är det tillåtet (jaez) att man slå sig på huvudet och bröstet i de azadari samlingsställningarna för Imam Hossein(A)?

Svar:
Det är tillåtet. (Seyyed Sistani) 

Azadari för Imam Hossein(A) är av de viktigaste religiösa metaforerna. Men det är nödvändigt att undvika göra något som kan skada kroppen eller minskar religionens värde. ( Ayatollah Makarem Shirazi)

Om det utförs på ett sätt som är enligt konventionen för sorghållande är det tillåtet. (Seyyed khamenei)

Allt som gäller sedvänjan för Imam Hosseins(A) azadari är förädlande och rekommenderad (mustahab). (Seyyed S. Shirazi)

Att slå sig på bröstet är ett lämpligt sätt för att visa sin sorg men det ska vara ett följdriktigt och lugnt sätt men inte de sätt som görs med vassa föremål. (Seyyed Fadhallah)