Vilken regel (hokm) gäller tatuering?

Fråga:
Vilken regel (hokm) gäller tatuering?

Svar:
Det gör inget om man tatuerar, men om det räknas som ornament då måste kvinnorna täcka den från främmande män. (Seyyed Sistani)

Det är tillåtet (djayez) om den inte har gjorts med fåfänga paroller men bättre är att undvika den i alla fall. (Seyyed Fadhlallah)

Versen som befaller kvinnorna att ”inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt” omfattar inte ornament i ansiktet och händerna till handled, men om detta ornament ät starkt, motbjudande och orsakar visst sedelfördärv är det otillåtet (haram). (Ayatollah Makarem Shirazi)