Är det tillåtet att donera sina egna livsviktiga organ efter sin död?

Fråga:
Är det tillåtet att donera sina egna livsviktiga organ efter sin död?

Svar:
Om man själv har tillåtit det under sin levnad eller om någon nära anhörig till den avlidne tillåter det, är det tillåtet. (Imam Khomeini, Seyyed Khamenei)

Det är endast tillåtet då en annan muslims liv är beroende av den avlidnes organ. Och i sådana fall behöver man betala diyyeh (blodspengar) till den avlidne som endast tillhör honom och endast spenderas för honom, t.ex. om han har lån eller för hans välgång. (Seyyed Sistani)

Det är tillåtet endast om det sker efter bortgången. (Seyyed Fadhlallah)

Det är endast tillåtet då donationen behövs för att bevara en annan muslims liv eller för en muslim som saknar ett livsviktigt organ. (Ayatollah Makarem Shirazi)