Islams syn på konstgjord befruktning

Fråga:
Vad är Islams syn på konstgjord befruktning? (Med konstgjord befruktning innebär det injicering av sperma i kvinnans livmoder genom specifika tillvägagångssätt)

Svar:
Det finns många forna exempel på konstgjord befruktning/pollinering när det gäller djur och växter och många växter och djur är ympade för att ge frukt. Men konstgjord befruktning hos människan är något helt nytt och motiven bakom detta är att vissa män, som inte kan få barn på grund av vissa orsaker men vars fruar är fruktbara, väljer [att utföra] en konstgjord befruktning för att göra sina fruar gravid. Makens eller en annan mans spermier injiceras i kvinnans livmoder – på så sätt blir hon gravid.
Denna fråga har varit under debatt hos lagstiftare i Väst (England, Frankrike, [även] Egypten och andra länder.) Underhuset (i England) har beslutat att en kommitté bestående av juridiska experter bör skapas så att de kan studera denna fråga. Läkarkåren i Frankrike har gjort denna fråga beroende på överenskommelsen mellan makarna och tillåtit detta ifall båda parterna är överens. I Italien har påven förbjudit detta genom ett religiöst dekret. Och den stora Muftin (rättslärd) i Egypten har hävdat att detta är värre adoption som är förbjudet inom Islam.

Två typer of konstgjord befruktning
I den första sorten så injiceras mannens sperma i hans egen fru. Ur rättspraxisens synpunkt finns det inget problem i denna konstgjorda befruktning då båda parterna är legitima och religiösa makar. Mannen och hustrun har rätten att bli föräldrar. Det finns ingen skillnad ifall denna procedur sker genom samlag eller medicinska medel. Dock måste det försäkras om att inga illegala utföranden sker vid tidpunkten för befruktningen. Exempelvis bör ingen annan man utföra detta; istället ska maken göra det.

Nästa sort av konstgjord befruktning är att en främlings spermier injiceras i en någon annan frus livmoder. Denna typ av befruktning, enligt Islams synpunkt (som baserar äktenskap på försiktighet, noggrannhet, precision och fromhet) är helt olaglig och samma syn gäller hos Islams stora lärda och av vissa traditioner gällande äktenskap vet vi att detta är förbjudet.
Utöver detta, så är det helt olagligt och förbjudet ur etiska, sociala och psykologiska synvinklar och dess tre viktiga brister beskrivs nedan:
1. Ur en etisk synvinkel så uppmuntrar den till promiskuitet hos kvinnor och långsamt lockar henne till olagliga relationer. Hon tenderar att tro att det inte spelar någon roll ifall en främlings spermier har injicerats i hennes livmoder eller ifall detta sker genom olagliga samlag. Efter denna procedur (även om detta har skett med makens samtycke) kommer kvinnan i flesta fall rikta sig mot olagliga relationer. För att göra detta så har hon tappat vördnaden till sin make och ifall hon blir gravid att kan hon enkelt lägga ansvaret på den konstgjorda befruktningen som utfördes i samband med makens medgivande.

2. Ur samhällelig synvinkel kommer detta skaka till familjens grund och förorsaka förstörelse av familjens hierarki och genealogi. Som vi vet, är en ondo av olagliga förhållanden fiendskapen mellan människorna och splittringen mellan barn och fadern. Och detta ses som en sluten effekt av konstgjord befruktning – som resulterar i att när barnet växer upp så vet han inte vem hans riktiga pappa är.

3. Barnets utbildning och uppfostran och att ordna förnödenheter för deras naturliga känslotillstånd spelar en mycket viktig roll och vi bör aldrig vara vårdslösa med detta eftersom det är den naturliga känslan som förbereder pappan att förse med förnödenheter till sitt barn; denna mänskliga känsla skapas enbart när han inser att barnet är en del av honom. Men om han vet att barnet är någon annans, så finns inga [starka] anledningar till varför han ska uppfylla barnets behov.