Vad är skillnaden mellan svett och urin?

Fråga:
Urin och svett, frigörs båda från kroppen då de är i överskott. Varför är en av dessa vätskor najis (oren) medan den andra är ren? Det sägs ju att båda har liknande kemisk sammansättning?

Svar:
Vi bör lägga på minnet att även om både urin och svett i vissa avseenden liknar varandra i deras kemiska sammansättning, är de också olika i vissa avseenden och det är möjligt att de på grund av deras olikheter gällande vissa kemikalier används för två olika ändamål. För som vi kommer att märka, så finns det ett giftigt ämne i urin som inte finns närvarande i svett. Vi kommer här att ge en förklaring för detta:

Följande ämnen finns i urin:
1. Urea <—- Kalcium
2. Urinsyra <—- Kalium
3. Kreatinin <—- Fosfat
4. Ammoniak <—- Sulfater
5. Natriumklorid

Medan komponenterna i svett är betydligt färre:
Förövrigt dunstar det svett som kommer ut ur porerna i huden ganska fort, och denna avdunstning stoppar tillväxten av bakterier på huden, medan det är mycket möjligt att olika typer av bakterier stannar kvar i urinen. Utifrån detta kan man förstå varför Islam har ansett svett vara rent och urin orent. Orsakerna för dessa är enligt följande:
1. Den färgade substansen som ingår i den kemiska sammansättningen av urin, är giftigare än det som ingår i svett och en sådan substans finns inte i svett.
2. Urea i urinen, som är giftigt, är mycket mer koncentrerad än urea i svett.
3. Då svett avdunstar från huden, lämnar det inte något utrymme för tillväxt av bakterier.
4. Ur många aspekter är densiteten av urin högre än densiteten av svett. Den kan vara uppemot tio gånger mer trögflytande än svett. Detta är anledningen till den ena är skadlig och den andra ofarlig.
Det är mycket svårt att undvika svett och det kommer att skapa en hel del svårigheter, medan det inte är svårt att kontrollera urinering, och detta i sig är en skillnad mellan dem.