Blodtransfusion

Fråga:
På alla sjukhus ges det idag blodtransfusioner till många patienter som har blodbrist eller genomgår en operation. Och det är möjligt att blodet av en främmande man överförs till en kvinna som är icke mahram eller vice versa. Är detta tillåtet enligt Islamisk lag?

Svar:
Eftersom det inom Islamisk rättslära inte finns några bevis om förbud beträffande denna lag, är det inget fel med det. Men även i detta fall är det bättre om en man erhåller blod av annan man och en kvinna erhåller blodet av en annan kvinna. Men om detta inte är möjligt, är det enligt ovanstående kommentar inte haram.