Vad är det rättsliga inställningen angående abort av illegitima foster?

Fråga:
Om en person utför en handling som leder till att ett olagligt foster aborteras, måste han betala samma Diyat (straff) som skall betalas för ett lagligt foster eller inte?

Svar:
Oavsett om fostret är lagligt eller olagligt är abort totalt förbjudet. Således är det ingen skillnad mellan de två. Vad gäller frågan om abort för olagliga foster, är föräldrarna inte berättigade att betala Diyat summan (då de båda var medvetna om att samlaget det utförde är olagligt). Och som fallet med arvet av en arvlös person blir den en del av Baitul Maal (den Islamiska kassaförvaltningen). Men om ett legitimt foster aborteras bort, betalas Diyat till dess arvtagare, med undantag för en av arvingarna (fadern eller modern) som varit bidragande till aborten eftersom denne under dessa villkor har fråntagits Diyat precis som mördaren inte kan inte ärva den mördade.