Varför är alkohol oren?

Fråga:
Varför har Ulama (lärda) bestämt att alkoholhaltiga drycker är najis (orena) då den snarare har en rengörande effekt på många smittsamma sjukdomar och dödar bakterier – vad är då anledningen att den är oren?

Svar:
I princip finns det olika anledningar till varför vissa saker är tillkännagivna som najis i Islam:

Vissa av dem är najis på grund av deras ingredienser eftersom många sjukdomar uppkommer på grund av dem (urin och blod) och därför anser Islam dem vara najis och man är upplyst att avhålla sig från dem.
I det andra området inkluderas de saker som inte är uppenbart dåliga, utan snarare statiskt sätt dåliga och det är därför Islam har fastställt de som orena. Exempelvis icke-troende – det är möjligt att en Kafir är ren och prydlig, men som det är nämnt i fråga 18, har de avvikit från tron; det är därför hon här oren i en andlig dimension som inte kan avlägsnas genom yttre renlighet.  För att säkra muslimska trosföreställningar, har Islam konstaterat att icke-troende är orena, att muslimer kan avlägsna sig från umgänge med dem och bevara deras spirituella renhet.  Ifall de icke-troende inte skulle anses orena och det var påbjudet att umgås med dem, finns det en möjlighet att människor som saknar stark tro skulle blivit imponerad av deras talsätt och resonemang.

Fritt umgänge med icke-troende skulle resultera i en genomträngning inom Islamiska samhällen så en begränsning av ett nära umgänge skulle skydda Muslimerna från möjlig skada.
För det tredje finns det saker där ovannämnda orenhet inte finns, utan är däremot källan till väldigt många sociala och personliga problem, ex. alkoholhaltiga drycker.

Det är korrekt att alkoholaltiga drycker har en renande effekt på smittsamma ämnen, men alkohol orsakar ondo. För att stoppa dessa ondheter har Islam fastslagit det orent. Människor bör därför alltså avstå, då man inte använder något skapat av alkohol kommer det bildas en avsky gentemot det och detta i sig blir ett krig mot alkoholhaltiga drycker.
Vad som än sagts ovan gäller alkoholhaltiga drycker, men ifall artificiell alkohol är oren pågår under diskussion mellan vetenskapsmän och rättslärda, eftersom denna sort av alkohol är generellt sett inte avsedd för dryck, (utan) snarare anses vara en giftig substans.