Är det tillåtet att en kvinna göra abort?

Fråga:
Är det tillåtet att en kvinna/tjej som har bedrivit otukt och blivit gravid, göra abort?

Svar:
Det är otillåtet (haram) att få abort även oäkta foster. Modern i fråga skall be Gud uppriktigt om förlåtelse och ångra sina synder (tawba) och istiqfar och läsa Koran och åkallelse under sin graviditet för att påverka barnets själ positivt. (Seyyed S. Shirazi)

Det är tillåtet ENDAST om kvinnans/tjejens liv hotas samt fostret är mindre än fyra månader och då måste hon betala blodspengar (diyyeh) till statskassan (bait ulmal). (Ayatollah Makarem Shirazi)

Det är inte tillåtet. (Imam Khomeini, Seyyed Khamenei, Seyyed Sistani)