Vad har islam att säga om hedersmord?

Fråga:
Salam aleykum. Jag undrar om du kan skriva lite om vad islam har säga om hedersmord. Asså lixom förklara vad typ hedersmord är 🙂 waleykuassalam

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syster

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud som vägleder oss via vår innerliga intellekt och budskapet Han sänt med Sitt Sändebud(S).

Kort och gott syster, har hedersmord ingen som helst plats i religionen! Det finns helt enkelt inget som går under namnet ”hedersmord” inom religionen eller ens har den funktionen inom Islam och därmed även inget som försvarar eller rättfärdigar mordet på en annan människa. Företeelsen som fått namnet ”hedersmord” är tyvärr dock förekommande inom kulturer och förknippas tyvärr med Islam bara för att de flesta människor som tillhör dessa kulturer råkar även ha Islam som tro. Det som lett till denna fördömda handling är att inom en del kulturer så anser man att om någon inom en familj på något sätt skadat familjens/släktens anseende så kan man ”rena” anseendet, återupprätta det förlorade ansiktet, göra sig av med skammen och återfå respekten genom att ”rena” det med utgjutandet av blod på den som orsakat skammen till en början. Detta tänk är givitvis fel och fördöm och har sina rötter i gamla traditioner som härrör från ignorans och okunnighet och är just precis det som Islam kämpar för att råda bot på.

Om du allmänt refererar till eventuella dödsstraff som förekommer inom Islam, så är detta ett helt annat ämne. Dessa straff bygger på regler och lagar och är inget som var och en kan utföra efter eget omdöme eller åsikt utan ett eventuellt dödsdom fastställs av en rättsdomare baserad på fasta bevis i samband med en rättegång enligt ett givet rättssystem! Det är alltså inte som det tyvärr är med hedersmord där det hela anses vara en privat familjefråga och där dom och straff tas i egna händer utan någon tillsyn från högre instans eller i enlighet med fasta regler. Vidare ska det till att dödstraff inom Islam är inget enkelt att döma till utan varje människas liv anses värdefullt och många villkor måste uppfyllas innan eventuell dödsstraffdom ges.

Detta ganska kort och allmänt kring frågan och inshaAllah är det åtminstone en liten del av svaret på din fråga. Vi uppmanar även till att söka vidare och läsa mer kring ämnet som är mycket djupare och tål definitivt att utforskas!

Må Gud förlåta oss våra synder och skydda oss från att hamna i orätt och vad som driver oss bort från Honom och må Han öka vår kunskap och vägleda oss till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon
Den Väntades Vänner