Att göra bön beroende på vilken blödning man har som kvinna?

Fråga:
När ska man göra bön och när ska man inte göra bön beroende på vilken blödning man har som kvinna? Hur blir man tahir för att kunna göra bön? ws

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära systrar

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för välsignelsen av vägledning!

”Inget blygsamhet förekommer i frågor kring religionens lagar!”

Som kvinna ska man inte be eller fasta eller ha sexuellt umgänge vid blödning. Det finns flera typer av blödning varav den vanligast förekommande är blödning i samband med mens (haydh), mellanblödningar (istihadha) som har sina egna regler och vidare finns det även efterblödningar i samband med förlossning (nifas).

Mens (haydh) – varar mellan 3-10 dagar (färre eller fler dagar räknas då som mellanblödning (istihadha) där andra regler gäller bl.a. så kan man och ska be och fasta då)
I sin tur kan mensperioder vara av tre olika slag:

– Tids- och periodmässigt regelbunden – vilket innebär att mensen börjar vid ungefär samma tid/dag varje månad (2 dagar tidgare/senare räknas också hit) och att dess period varar i ett viss antal dagar varje månad. Har man denna typ av regelbunden mens så vet man vid första syn av blödning dag x (+/- 2) att mensperioden har startat, som varje månad, och då gäller reglerna för mens!

– Tidsmässigt oregelbunden och periodmässigt regelbunden – innebär att mensen inte börjar vid samma tid/dag varje månad men att den varar samma x antal dagar (3-10). För denna typ av mens gäller det att… (se vidare hos din egen marji’)

– Tids- och periodmässigt oregelbunden – innebär att mensen varken börjar samma tid/dag varje månad eller varar samma x antal dagar! För denna typ av mens gäller det att… (se vidare hos din egen marji’)

Det ska ha gått 10 dagar mellan en mensperiods tionde dag och nästa blödningstillfälle så att det sistnämnda ska räknas som ännu ett mensperiod som varar i minst 3 dagar; annars räknas det som mellanblödning som har sina egna regler som skiljer sig från mensreglerna.

Mellanbödningar (istihadha) – är det som infaller mellan ordinarie mensperioder då viss form av ”blödning” kan förekomma under kortare tid. Den indelas i tre nivåer beroende på blödningens mängd:

– Mindre mellanblödning (istihadha soghra) – om mängden blod inte dränker hela den bommulstuss/liknande som man sätter utanför slidan för att undersöka mängden blod, så innebär det att man har istihadha soghra (mindre mellanblödning). Vid åsyn av denna typ av blödning gäller det att för varje bön göra en wodhu (tvagning) – alltså en egen wodhu inför varje bön oavsett om man har wodhu kvar sen tidigare eller inte.

– Medel mellanblödning (istihadha wosta) – om mängden blod dränker hela bommulstussen men det inte blöder så pass att det även blöder utöver så innebär det att man har istihadha wosta (medel mellanblödning). För denna mellanblödning gäller det att göra en ghusl (rituell tvättning) inför varje dygns dagsböner. Alltså om man har denna typ av blödning räcker det med att man innan fajr-bönen utför ghusl för att sedan göra wodhu och be under dagen enligt vanligt bruk.

– Större mellanblödning (istihadha kobra) – om mängden blod dränker hela bommulstussen och blöder även utöver så innebär det att man har istihadha kobra (större mellanblödning). Det innebär att man då inför varje bön ska utföra en ghusl (rituell tvättning).

Dessa mellanblödningars mängd kan variera och vara under kortare tid så därför ska man undersöka sig inför varje bön och avgöra vilken typ av mellanblödning man har och därefter utföra de handlingar som gäller. Alltså behöver man inte fortsätta utföra ghusl inför varje bön om man på morgonen upptäckt att man har större mellanblödning, utan så fort man märker att blodmängden avtagit och man nu har mindre mellanblödning så är det reglerna för mindre mellanblödning som gäller.

Den sista typen av blödning som förekommer i samband med förlossning (nifas) har också egna specifika regler. (för regler se vidare hos din egen marji’)

Denna förklaring är en helhetsförklaring till de allmänna indelningarna som finns och vilka regler som gäller för var och ett av dessa. För specifikare information och för att vara på den säkra sidan rekommenderas att ni hellre vänder er till er egen marji’ (rättslärd som man efterföljer) och deras risalah (rättslagsutlåtande-bok) för mer exakta instruktioner på vad som gäller då det kan finnas en viss minimal skillnad mellan olika maraji’s (rättslärda) fatwa (utlåtande om rättslag)!

Må Gud vägleda och stärka oss till att kunna följa religionens lagar på bästa sätt i Hans väg inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner systrar