Förbjuden abort inom islam…

Fråga:
Hej!
Jag håller på med ett arbete inom samhällskunskapen och jag har valt att skriva om förbjuden abort inom islam. Jag undrar hur ni/du som iman ser på den här frågan och hur det blir när man flyttar till ett omuslimskt land, där det är okej att göra abort. Är det koranen som avgör eller familjens uppfostran?
Med vänliga hälsningar
Hoppas ni svarar 🙂

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud som välsignat oss med den ursprungliga tron.

Vi är inte någon imam men Islams hållning i frågan är klart och tydlig och det råder enhällighet bland muslimer i frågan om abort. Det är klart att tron och religionen förmedlad genom den heliga Koranen och Profetens(S) sunnah (förfaranden och tillvägagångssätt i ord och handling) sätter ramarna för en troende praktiserande muslims handlande. Sedan om en person är född som muslim och inte praktiserar Islam så som bör, antingen utav okunnighet eller ren ovilja, så är det en helt annan fråga och det vore precis som vilken annan människa som helst som skulle tillhöra en annan tro men inte praktisera det fullt ut – alltså ändrar den enskilde individens grad av praktiserande inte något i själva religionen utan den förblir densamma oberoende av individers handlingar.

I frågan om abort så är detta haram (förbjudet) inom Islam och det spelar ingen roll om omgivningen eller samhället accepterat handlingen eller inte. För en muslim gäller det alltså att följa sin tro i alla lägen och inte handla utefter kultur, familjeuppfostran eller annat och alltså på så vis inte sätta något annat framför Guds lag!

InshaAllah så har du fått svar på din fråga.

Må Gud vägleda och välsigna oss alla till att ständigt söka sanningen och lyckas känna igen och följa den inshaAllah!

Den Väntades Vänner