”Varje man motsvarar två kvinnor inom vittnesmål …? ”

Fråga:
”Vittne kan som sagt vara fyra män eller möjligen tre män och två kvinnor” ”varje man motsvarar två kvinnor inom vittnesmål (har sin särskilda filosofi)”

Detta har jag funderat kring och filosofin intresserar mig, vad är det som ligger bakom?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam syskon
All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för föreskrivet av lagar som gynnar oss även om vi inte alltid förstår visdomen bakom dessa!

Gällande frågan om filosofin bakom vittnesmålet av fyra män eller två kvinnor och tre män samt att det krävs två kvinnor istället för motsvarande fjärde man, så kan först av allt sägas att alla Islamiska lagar faller inom ramen av vad som är till fördel respektive nackdel i allmän avseende – ur gudomlig visdom. Vidare har vi p.g.a. av vår egen begränsning samt en begränsad tillgång och förmåga till uppfattning av Guds visdom, även en begränsad förståelse för de bakomliggande filosofierna av olika föreskrifter.
Hursomhelst så gäller dessa punkter även i denna fråga vilket man bör ha i åtanke. Generellt sett kan man dock säga att en del av filosofin kan vara att kvinnan i egenskap av sin förpliktelser i mindre grad befinner sig i allmäna sammanhang och eftersom vittnesmål kräver direkt närvaro och noggranhet och dessutom måste vittnesmål baseras på sinnen och inte på vad man tror har hänt då det handlar om människors anseende, kan kvinnan därmed i vissa fall inte bistå med komplett vittnesmål.

Med andra ord har kvinnan inte alltid direkt tillgång så att hon ska ha bevittnat händelsen för att vidare kunna vittna om den. Ytterligare en viktig faktor är att vid vissa känsligare vittnesmål kan den vittnande kvinnan själv riskera att få anklagelser riktade mot sig och för att inte utsätta kvinnan för en sådan risk – då kvinnans värdighet inom Islam är bland det viktigaste att värna om – så gäller dessa regler.

För att tydliggöra; vid vittnesmål om zina (äktenskapsbrott eller sex utanför äktenskap) krävs ett väldigt noggrant och detaljerat vittnesmål baserad på att vittnet sett själva penetreringen – i.o.m. att brottet är allvarligt och medför stora konsekvenser samt ett strängt straff om bevisat. När det är en kvinna som vittnar om något sådant så riktas genast blickarna mot henne om bl.a. varför hon fanns på plats. Givetvis kan samma fråga riktas till en man men när frågan riktas till kvinnan så är den av en annan karaktär och med en annan ton som kan skada hennes anseende och rykte i större grad än vad samma fråga skulle göra mannen. Utöver eventuell anklagelse så kan det medföra större problem för kvinnan i familje- och sociala kretsar. Mannen å sin sida är allmänt sett mindre utsatt för dessa typer av situationer i egenskapen av att bl.a. befinna sig inom allmänna kretsar i större grad m.m.

Dessa är några av de möjliga anledningarna som utgör en del av filosofin bakom denna fråga. Det tål att tilläggas att religiösa lagar är baserade på allmänna och generella fall och inte på enskilda. Med andra ord är det ovannämnda vad som gäller och råder allmänt – från uppfattningar till sociala förhållanden etc. – vilket också lägger grunden för lagen. Exempelvis kan det hända att en viss kvinna vid vittnesmål vid en visst fall inte anklagas eller får andra problem p.g.a. ett känsligt vittnesmål men lagen gäller ändå då den är baserad på allmän princip.

Må Gud vägleda, stärka och välsigna dig syster och oss alla till djupare kunskap och större insikt genom det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner systkon

Den Väntades Vänner