Ska kvinnan i Islam hålla sig ifrån sociala sammanhang?

Fråga:
Salam!

Så vitt jag vet så är kvinnan inom Islam inte tvungen att vara hemma (inte jobba) och uppfostra barnen. Men baserat på den förklaringen ni gav mig så verkar det för mig snarare vara en indirekt uppmuntran från Gud att kvinnan SKA hålla sig till sina förpliktelser; att stanna hemma och uppfostra barnen, det innebär att hon ska hålla sig ifrån sociala sammanhang, eller det är i alla fall vad det medför automatiskt (rent generellt). För mig personligen låter det som en logiskt förklaring med tanke på hur samhället såg ut DÅ, då Islam och Koranen uppenbarades, men hur kan man då samtidigt mena att Koranen är värdslig och kan appliceras på alla samhällen genom alla tider? Idag fungerar samhället uppenbarligen inte på samma sätt som då.

Jag vet att det blir många följdfrågor och mycket att hålla koll på, men det kanske ni är vana vid? Jag hoppas det! 🙂
Jag är en väldigt nyfiken och skeptisk typ, inte bara när det kommer till religion. Dessutom är det mest uppenbara funderingar, så det kanske inte är så konstigt egentligen.

Väntar ivrigt på svar!
Salam!

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans vägledning och hjälp!

Vi tackar för dina följdfrågor och uppmuntrar dessa och till att tänka vidare – det är väldigt bra och ett steg för utökad kunskap, förstålse och insikt inshaAllah; även för vår del. Vi vill gärna kunna föra en dialog med våra syskon och därför är det väldigt intressant och glädjande när ett syskon som fått svar på en fråga fortsätter tänka vidare och återkommer med vidare funderingar. Dessa försöker vi besvara så gott vi kan med Guds hjälp men däremot kan det ta lite tid p.g.a. andra uppgifter som går före. Därför rekommenderar vi även våra syskon att delta i syskonforum som exempelvis forumet på www.noorislam.net där man får större möjlighet att diskutera olika frågor med andra syskon.

För övrigt så som du konstaterar syskon så stämmer det att Gud via Profeten(S) och Islam har rekommendationen för kvinnan att ta hand om sin familj och fokusera på det interna och oerhört viktiga ansvaret att skapa en trygg, varm, kärleksfull och vänlig miljö i hemmet för att på så vis lägga grunden för att familjemedlemmarna – barnen och maken samt hon själv – och familjen i sin helhet ska blomstra och vara en stark samhällskärna.  Detta är en tidslös rekommendation och har inte ändrats bara för att samhällena ändrats genom tidens gång p.g.a. de val som felbara människor gjort och gör. Att kvinnan uppmanas till att i större grad hålla sig till hemmet medan mannen i större grad ska befinna sig ute i samhället beror på vad som är bäst för kvinnan och mannen med tanke på var och ens mentala, psykiska, känslomässiga och personliga styrkor och behov. Det är väldigt viktigt att inse att dessa rekommendationer baserar sig lika mycket på styrkor som behov och att det inte handlar om att kvinnan skulle vara svagare och på så vis ska hålla sig hemma för att skyddas utan handlar snarare om att kvinnans största styrkor är relaterade till hennes make, barn och den närmaste familjen. Kvinnan är alltså den som generellt i jämförelse med mannen ger mer kärlek och är mer omhändetagande till sin natur. Alltså är kvinnans själ främjande för familjens uppbyggnad medan mannen å sin sida har rollen av en stark familjefader och försörjare. Med detta sagt så minskas heller inte kvinnans roll ute i samhället eller mannens roll inom familjen utan var och en har sina ansvar, förpliktelser och rekommendationer att följa även på den andra fronten men med större betoning på det huvudsakliga som ålagts var och en.

Vidare vore tron om att hemmet skulle begränsa kvinnan från att inta en aktiv och stark roll i samhället när det väl gäller helt felaktigt. Vi har många starka kvinnliga personligheter som lyckats vara framgångsrika både på hemmafront och även spelat en framträdande roll utanför hemmet. Två bästa och främsta personifieringarna på detta är Profetens(S) dotter, Imam Alis(A) maka, Imam Hassan(A) och Imam Hosseins(A) moder Seyyeda Fatima Zahra(A) och hennes dotter Seyyeda Zeynab(A). Fatima Zahra(A) har själv sagt att det bästa för en kvinna är att ingen ser henne och hon inte ser någon i refererande till att kvinnan hellre ska hålla sig inom hemmet och stärka den fronten – vilket Fatima Zahra(A) själv också höll sig till och handlade efter på bästa sätt – men samtidigt när det väl gällde så var hon också den som trädde fram efter Profetens(S) bortgång och höll ett starkt tal där hon krävde tillbaka Ahl al-Baits(A) rätt. Å andra sidan är Seyyeda Zeynab(A) ökänd i Karbalas historia och det var denna starka kvinnas stordåd efter Imam Hosseins(A) martyrskap som bidrog till att revolutionens budskap spreds. Läs gärna mer om dessa starka kvinnor på www.fatimazahra.se och www.karbala.se!

Alltså utöver att denna rekommendation baserar sig på kvinnans och mannens person så tar det även hänsyn till vad som är bäst för hela familjen och samhället i sin helhet. På samma sätt fråntar den heller inte någon av dem deras roll på motsvarande front utan uppmuntrar både kvinnan och mannen till att aktivit delta på båda fronter men med olika fronter som sin huvudsakliga uppgift. Liksom Islams alla lagar, täcker alltså även denna rekommendation alla möjliga aspekter och baseras utifrån en helhetsbild.  Och detta gäller även i dagens samhälle men valet av satsningsfront är något som vi människor inte är tvingade till då omständigheter kan vara avgörande vid vissa frågor och därmed är avgörandet av var man kan ha en mest effektiv roll är något som vi själva behöver tänka efter och besluta.

Vi hoppas att detta begränsade och korta svar som vi har möjlighet till att framföra åtminstone någorlunda sprider mer ljus över denna stora fråga som det enkelt skulle kunna skrivas och har skrivits massor av böcker om. Vidare uppmanar vi till vidare fundering och kunskapssökande i frågan.

Må Gud vägleda, stärka, hjälpa och välsigna dig syster och oss alla till att se och urskilja sanningen, följa och sprida den i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i sann väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och inshaAllah alltmer snara återkomts inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syster i synnerhet under dessa sista dagar av månaden Sha’ban och medan vi förbereder oss för att ta emot Guds välsignade månad Ramadan inshaAllah
Den Väntades Vänner