Är sambo Haram?

Fråga:
Är sambo Haram? Får man gifta sig med en kristen och om barnet blir kristna? Tack för svar! Hälsningar

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland välsignelsen av ro via äktenskap.

Om du med sambo menar att en icke-mahram (religiöst icke-relaterad) man och kvinna ska vistas eller bo ensamma i samma plats så ja; det är haram (förbjudet).

Gällande din andra fråga – väldigt kort som en generell regel; en muslim får inte ingå äktenskap med en kristen och skulle detta mot förmodan ske så blir barnen automatisk muslimer.

Äktenskap är en central och viktig del av människans liv och kan vara väldigt avgörande och lämna effekt på mycket och inom Islam är äktenskapet avsedd att utgöra en trygg och rofylld instans där makarna finner ro och utvecklas sida vid sida och där barnen uppfostras i en trygg och tromässigt stabil miljö till själsligt sunda människor. I ett äktenskap där make och maka har olika tro skiljer sig hela den livsåskådning på vilken man baserar hela sitt liv och sina tankar och handlingar åt och därav lär det uppstå än fler skakningar i synnerhet när det kommer till att ta olika sorters beslut speciellt i avseende av barnens uppfostran. Detta kan tära mycket ur många avseenden som regel och bl.a. därav den allmänna lagen som avser bl.a. att förhindra uppkomsten av sådana situationer.

InshaAllah ger detta lite mer insyn i frågan.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i ord och handling inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon
Den Väntades Vänner