Vad säger Imamen vid en vigsel?

Fråga:
Hej! Jag är en svensk kristen kvinna som ska ingå äktenskap med en muslimsk man. Då jag inte förstår språket arabiska, vill jag veta vad Imamen säger vid en vigsel.Vad lovar jag som kvinna i denna ceromeni.Jag vill med öppna ögon ingå i detta äktenskap. Jag vill inte i efterhand förstå vad jag lovade min man i Guds namn. Tacksam för svar.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans oerhörda barmhärtighet mot Sina skapelser.

Först och främst vill vi börja med att gratulera er på förhand till detta välsignade steg i ert liv.

Det som imamen säger vid vigseln är i stort sett ställandet av frågan om du som kvinnan accepterar den mannen som din make enligt bl.a. den äktenskapsgåva (mahr) som båda sen tidigare överenskommit om och som nämns i ”äktenskaps/vigselförordet”. Utöver det har du som kvinna rätt att om du eventuellt har några villkor som du vill ska anges i äktenskapsförordet tala om dessa och om ni är ense så be att dessa anges och nedtecknas i samband med vigseln. Så egentligen är imamens ord slutklämmen på det hela där han frågar om kvinnan ger sitt medgivande till att bli gift med den mannen och om mannen accepterar att giftas med kvinnan. En översatt version av förordet finns också som du kan ta del av; tyvärr lyckades vi inte komma åt den nu men den bör finnas tillgängligt.
Om du skulle ha fler frågor eller behöva mer hjälp så kan du åter kontakta oss så försöker vi hjälpa så gott vi kan med Guds hjälp inshaAllah!

Vi ber Gud om stor lycka och välgång för er syskon i samband med det välsignade och viktiga steget av äktenskap som för er närmare varandra och närmare Gud inshaAllah (om Gud så vill). Vigselstunden är en oerhörd välsignad stund då det är rekommenderat att be ¨då det är en av de speciella stunder då duaa (åkallelse) accepteras, så ta vara på den stunden och be för er egen lycka och inkludera även andra i era böner.

Må Gud vägleda och välsigna er och oss alla till att komma Honom närmare och nå sann lycka inshaAllah!

Inkludera oss i era böner syskon
Den Väntades Vänner