De psykiska och fysiska riskerna med sexuell lösaktighet

Fråga:
Är onani skadligt?

Svar:
Om vissa okunniga läkare och inte så utbildade filosofer försöker bevisa att onani onödigtvis betraktas som ett tabu för ungdomar, medan majoriteten av de observationer och rapporter som inkommit från patienter i samband med detta tyder på det motsatta, är det som att förneka det uppenbara och således är det ett bedrägeri gentemot ungdomarna.
Vi kommer nu att presentera ett utdrag ur en välgrundad vetenskaplig avhandling, som kommer att ge oss ett tydligt svar på denna fråga. Avhandlingen är skriven av en berömd expert inom psykologi (Dr Shirazi).
Ungdomar ställs inför många komplicerade problem, varav en är det sexuella. I själva verket antar, i detta skede av livet, de sexuella begären en speciell form, och efter vissa efterforskningar blir ungdomar medvetna om att detta är naturligt. Och alla former av sexuella frestelser och uppmaningar blossar upp en eld av lust till temperamentet hos ynglingen.

I det förflutna, under påverkan av religiös utbildning, sociala system och umgängesformer kontrollerade ungdomarna sig själva och när de hade sexuella begär, användes dessa faktorer för att tygla dem. Mycket sällan drog de sig nära sexuella provokationer.
Men i vår nuvarande värld, fungerar scenerna på gatorna och i hemmen, den sexuella propagandan, reklamen och nakenheten i tidskrifterna, nyhetstidningarna, biograferna och filmerna och de underhållande serierna på tv (som fortsätter under många episoder som tvål opera under en ganska lång tid), som en effektiv förebild. Som ett resultat av dessa faktorer drabbas vår tids ungdomar alltför mycket av sexuell upphetsning.
Detta är skedet då ungdomarna lär sig från de sensuella ungdomarna i deras ålder, eller då de finner njutning i den nattliga sädesuttömningen, och upprepar de faktorer som ger dem denna njutning vilket långsamt leder till onani och skapar ett stort problem i deras liv.
Vissa läkare och experter inom psykologi har uppfattningen att onani är en naturlig handling. De anser det vara väsentligt för människor och djur. Men vad de inte har i åtanke är det som ungdomarna kommer att gå miste om under deras fysiska och psykologiska utveckling, om denna handling utförs upprepade gånger och situationen når en sådan grad att denna handling utförs flera gånger i veckan. Tyvärr växer denna ovana i stor omfattning och eftersom verktygen är lättillgängliga blir det till en vanesak för ungdomarna, vilket gör det mycket svårt för dem att komma ur denna vana.
De olyckliga resultaten av denna vana
Genom den forskning som utförts under de senaste åren, och särskilt denna typ av forskning och observationer som vi utfört med avseende på tvåtusen ungdomar, har det bevisats och allmänt erkänts att frågan om onani inte bör betraktas som en vanlig fråga. För att förklara detta i detalj är det nödvändigt att tala om de sexuella körtlarna och organen (dvs. fysiologi).
Ett tecken på mogenhet är utgjutandet av sperma från cellerna i testiklarna. I varje droppe sperma finns miljontals manliga ägg och en klibbig vätska som kommer ut ur körtlarna i testikelpungen och genom sädesröret når sädessäcken (sperma), som är på baksidan av urinblåsan.
Sädessäcken fylls gradvis upp och en del av sperman absorberas i kroppen och hjälper till vid utvecklingen av armar och ben och fungerar som en stimulans för den sexuella lusten. Det är dock nödvändigt att det mesta av sperman lämnar kroppen och används vid producerandet av barn.
De ungdomar, som är mindre förtjusta i den sexuella spänningen och som agerar enligt religiös övertygelse och enligt de lagar som ger ett hälsosammare liv, håller sig borta från felaktiga upphetsningar när deras sädessäck har fyllts. Generellt kommer då denna sperma ut genom nattlig sädesuttömning och därmed stöts de biologiska resterna ut ur kroppen. Därför finns det inget att oroa sig för.
Men för de ungdomar vars sexuella uppmaningar blir för mycket och för de som passerar sina dagar i förlustelse betraktar onani som det enda sättet att stilla sinnet. Och då personen efter varje sexuell provokation försöker finna tröst i onani, upprepar han denna handling gång på gång. Och när denna handling utförs upprepade gånger och når flera gånger i veckan, skiljer sig det psykiska och fysiska (sexuella) tillståndet från det naturliga tillståndet och hans sexuella balans rubbas. Det största tecknet på detta är svagheten i det sexuella organet. Dess klargörande lyder:
När uppfyllandet av den sexuella upphetsningen sker på ett naturligt sätt i form av äktenskap, kommer sinnet för beröring och andra sinnen, i ungdomens hjärna, att väcka centrat för dennes sexuella begär. Och på grund av strukturen i den mänskliga kroppen, kommer effekten, skicka signaler till hjärnans centrum genom ögonen och känslan av beröring osv., och således skapa en sexuell akt. Som en följd av detta utförs den sexuella akten på ett naturligt sätt.

Men onani är precis det motsatta och här fantiseras det om vissa speciella scener och hur olika delar av kroppen berörs, vilka ersätter de naturliga faktorerna av sexuellt handlande. På detta sätt skapas ett felaktigt system för hantering av det sexuella beteendet.
När denna handling upprepas flera gånger och denna felaktiga handling växer sig stark i inom ungdomen, får det honom att misslyckas med att ha sex på ett naturligt sätt. Eftersom det naturliga sättet för sex redan förstörts inom honom och på grund av detta, kommer han vid fullbordandet av äktenskapet inte att finna sig själv värdig.
Detta gör honom mycket rädd och generad; eftersom hans upprepade onani för en tillfällig tillfredsställelse har påverkat hans personlighet och psyke.
Utan tvekan, kommer det i en sådan situation på grund av denna handling som ungdomen utfört med tvång (genom upprepning), bli orsaken till hans spändhet, skamkänsla, rädsla och förvirring, snarare än att befria honom från spänningarna. Men om han avvisar denna föraktliga vana helt ut, bevarar sin sinnesro och i stället för detta anammar goda vanor, skulle han definitivt bli berättigad att vara frisk och hälsosam.
Det fysiska eländet för de som ägnar sig åt onani
En viktig punkt, som är värdig uppmärksamhet, är att en del av sperman, som vi tidigare nämnt, absorberas i kroppen och leder till en utveckling av ungdomen. Detta leder inte bara till en effektiv utveckling av hans fysiska styrka, utan har även stor effekt på hans framsteg och utveckling.
När denna angelägenhet kastas bort på grund av upprepad onani, kommer det, förutom att orsaka en bristande styrka hos utformningen av det sexuella organet, att bli orsaken till klenhet, svag personlighet, svaghet till lust, reducerad styrka, blyghet och brist på psykisk styrka.
Det är bättre att betona dessa två frågor som vi talat om, genom förklaringen av de som engagerade sig i onani, och misslyckades i sitt agerande efter äktenskapet eller inte fann något nöje vid samlag med hustrun eller var kyliga vid bemötandet av deras hustrur och som fallit offer för svag sexualitet.
En gift ungdom har följande att säga:
”Jag älskar min hustru, till den grad att jag dyrkar henne, men jag finner samtidigt ingen glädje med att ha samlag med henne, och detta smärtar mig.”
En kvinna säger:
”Tre månader har gått sedan mitt äktenskap, och jag kan inte förstå varför jag i ögonen på min man betraktas som en stock (torkad ved).”
En ung man säger:
Sedan jag blev balig (mogen fysiskt), brukade jag utföra denna skamliga handling flera gånger. Efter detta fick jag ingen framgång vid samlag med min fru, men när jag är ensam, får jag enbart vid tanken på det erektion (aktivitet).
När två andra ungdomar kontaktades, sade de att på grund av att de hade utfört denna handling vid upprepade tillfällen var de inte längre i stånd att utföra samlag med sina fruar, och de skämdes mycket på grund av detta.
En ungdom säger:
”Jag gifte mig för sex månader sedan, men tyvärr, på grund av min vana (onani), kunde jag inte lyckas med min skyldighet gentemot min hustru (fulländning av äktenskapet).”
Det är också nödvändigt att diskutera följande punkt, dvs. att de som fortfarande föredrar att leva ett avskilt liv, är mer benägna att hamna i denna vana, och därför är det nödvändigt att ungdomar avstår från att förbli i ensamhet utan någon särskild anledning, och bör således välja goda och troende vänner och kontrollera eller sätta stopp för denna risk.
Svaghet i personlighet och fattningsförmåga
En annan förlust som ungdomar ådrar sig på grund av denna vana, är att de flesta av dem efter att ha utfört denna handling känner skam och ånger och lovar för sig själva att de inte kommer att upprepa det. Men när de ting som sporrar dem blir lätt tillgängliga, utför de tyvärr återigen denna handling.
Att gång på gång upprepa denna ånger och ständigt lova sig själv att inte utföra denna handling en gång till, orsakar för mycket smärta till deras själar. Och detta blir orsaken till ungdomarnas personlighet, försvagar deras beslutsamhet och leder till att de blir offer för tvivel och vidskepelse etc.
Kort sagt, gällande de frågor som rör sex, skapar onani, genom att leda systemet för psykisk respons på villovägar, störningar i form av glädje och en känsla av styrka och resultatet visar sig i form av skam, mindervärdeskomplex och skingring av personlighet. Förutom detta, kan dess effekt påverka utvecklingen av ungdomarna. (Utdrag ur Dr Shirazis avhandling)

Viktig påminnelse

För att undvika dessa faror bör ungdomar inte i onödan bli ett offer för rädsla och fruktan, utan de måste bekämpa denna onda vana med deras styrka, beslutsamhet och fullständiga tro.
Först och främst bör de försöka hålla sig borta från medlen för artificiell upphetsning såsom pornografi etc. De borde rata de ovanstående sakerna och hålla dem utom deras räckhåll, och bli fast beslutna att de inte kommer att gå i närheten av dessa saker.
Efter detta, bör de välja goda vänner, undvika att vara ensamma i ett rum till den utsträckningen att de inte heller bör sova ensamma, välja bra och nyttiga övningar och fylla sin fritid med aktiviteter som rör hälsan. De bör aldrig förbli inaktiva.
De bör helt avstå från människor som är på avvägar och är lösaktiga, och de bör inpränta några goda vanor och hålla sig borta från dåliga vanor.
De bör aldrig låta sig luras av skadliga skrifter från halvt utbildade kvacksalvare och dumma psykologer som försöker motivera och försäkra honom om detta föraktliga agerande.