Imam Khomeinis fatwa om att ha samlag med bebisar

Fråga:
En Wahabi skickade länk där han presenterade imam Khomeinis fatwa om att ha samlag med bebisar.Han skickade den :

Man får inte ha samlag med sin fru före hon är 9 år gammal, oavsett om det är vid ett enstaka tillfälle eller hela tiden. Men gällande alla andra former av njutning (dvs förutom penetrering) så är det tillåtet, såsom att smeka henne, och hålla om henne och även att hålla ens kön mellan bebisens ben (ni förstår grejen) – SÅ ÄR DET INGEN FARA – ÄVEN OM HON ÄR SÅ UNG ATT HON FORTFARANDE AMMAS (UNDER 2 ÅR ENLIGT KORANEN).

Hur menade Imam Khomeini egentligen och han menade väl inte så som det beskrivs här eller är det något som är lagligt?

 

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Salam

Eftersom inom Islam så separerar man inte religion från liv, utan anser religionen omfatta livet och alla dess sakfrågor, måste religionen som följd ha svar på alla möjliga frågor, situationer och omständigheter som kan tänkas dyka upp oavsett hur bisarra eller otroliga än dessa må vara. Alltså innehåller religionen alla de riktlinjer som behövs för att vidare kunna derivera svar på diverse frågor ur. Därmed kan det förekomma religiösa lagar och fatwa för situationer som kanske för en vanlig människa låter väldigt konstigt eller rent av otänkbart men om det skulle hända så måste religionen kunna svara och ange riktlinjerna som gäller. Detta är ett sådant fall…
Det är allmänt känt att förr i tiden var det väldigt vanligt att äldre – mycket äldre – män gifte sig med väldigt unga flickor. Detta var normen och en accepterad handling i samhället. Vi ska inte gå in på just denna fråga och vare sig detta vore rätt eller inte utan vi nöjer oss så pass med att säga att detta var den absolut övervägande normen. Dessutom påvisar studier att flickor mognar allmänt snabbare fysiskt i varmare regioner samt att på den tiden var det en helt annat typ av allmänmognad som gällde än vad som gäller idag i synnerhet för giftermål. I vilket fall så var det alldeles normalt att exempelvis en 60-70 årig man och t.o.m. ännu äldre, gifte sig med en 9-12 årig flicka fastän detta idag låter väldigt konstigt för oss och det med rätta, eftersom tiderna förändras och så gör även omständigheterna och normen med dem. På så sätt gick det inte att förbjuda dessa typ av giftermål utan vidare eftersom det dels var norm och dels fungerande utan problem enligt de omständigheter som gällde på den tiden däribland flickornas mognad m.m.
Däremot försökte Islam sakta men säkert ändra denna norm. Inom just denna fråga var ett av Profetens(S) främsta steg att gifta sig med Khadija(A) som sägs ha varit mycket äldre än honom, vilket var emot normen. Andra exempel förekom när det gällde exempelvis alkohol; som första steg, genom de tidiga Koranverserna, talades det om alkoholens diverse skador och att drickande och berusning inte var en önskvärd förteelse. Som andra steg, manades människorna, som för inte så länge sedan antagit tron och mer och mer börjat acceptera Profeten(S), att inte stå i bön om de var berusade. Än förekom det alltså ingen totalförbud mot alkohol eftersom det var ett så vanligt företeelse att det inte gick att förbjuda den utan vidare eftersom människorna var så vana att dricka samt att, skulle ett totalförbud förekommit direkt i begynnelsen av Islam skulle många kanske ha stötts bort av detta; så det hela fick gå sakta men säkert och steg för steg tills det slutligen kom ett totalförbud mot alkohol. Samma typ av strategi förekom gällande slaveri; då att äga slavar var ett utspritt fenomen så gick det inte att bara förbjuda det eller säga åt alla att frige sina slavar direkt utan vidare när de precis inträtt tron och ännu inte blivit stadiga i sin acceptans och följe av religionen och dess lagar. Därav fick frigivande av slav fungera som ett bot/betalning för diverse synder som man begått för att på så visa sakta men säkert bekämpa slaveri tills inga slavar längre fanns att frige vilket också lyckades med Guds hjälp som all tacksamhet och lovprisande sannerligen tillhör.

Ungefär samma kan man kanske säga gällde giftermål med så pass stor ålderskillnad och även giftermål med så pass små flickor att de inte ens hunnit bli mogna fysiskt vilket kunde även det ske; då flickor och kvinnor i allmänhet var väldigt förtryckta på ignoransens tid innan Islam och ansågs vara och fungera precis som en ägodel, som vilket materiellt föremål som helst för mannen; så pass att de kunde säljas eller levandebegravas vid födsel och detta är allmänt känt att ha varit vidspritt och skett på den tiden! Därav dessa typ av fatwa (religös lag) i sådana frågor; då detta skedde så fick det inte gå utan lag och ske hursomhelst utan vidare, utan det förekom riktlinjer som gällde att följa tills detta skulle avta och inte ske på samma sätt längre. Skulle någon ingå äktenskap med ett flickebarn under nio år så är det dessa lagar som gäller; men vem ingår giftermål med ett flickebarn med så ung ålder nuförtiden?! Ingen; detta är oacceptabelt av samhället och inte längre någon norm men lagarna finns fortfarande – precis som det upprättas nya lagar för företeelser som inte fanns på den tiden med hjälp av samma riktlinjer som gällde då som nu. Detta är lagen för OM detta skulle vara fallet; men det betyder inte att det ger någon slags tillåtelse eller uppmaning för en sådan handling. Det är på samma sätt som flera andra lagar; bara för att det är halal (tillåtet) så innebär det inte att man ska gå och göra det – som exempelvis månggifte! Vidare finns det t.ex. även en lag för vilken botgörelse som gäller utifall någon gjort närmanden på djur vilket i sig är en förbjuden och förkastlig handling. Att riktlinjer för botgörelse finns innebär inte att det i sig tillåter handlingen eller uppmanar till den, utan skulle det mot förmodan ändå ske – vilket otroligt nog sker då människan tyvärr vid låghet inte drar sig för någon ond handling – och personen senare vägleds och ångrar sig så gäller visa plikter för att botgöra.Slutligen, så som handlingar eller tankar som kan leda till shakk (tvivel) är orekommenderade – exempelvis att överdrivet tänka på och försöka begripa Guds väsen då detta inte är begripligt för människosinnet och kan leda till tvivel – så avråder vi från diskussion med personer som endast är ute efter att skapa tvivel och tveksamhet hos andra muslimer och med detta omvända de från deras tro.

Tyvärr är detta ett oärligt sätt som används när man för fram vissa specifika punkter inom en trosinriktning och spelar på dessa och den enkla misstolkning dessa kan ge upphov till. Vi har nyligen även fått reda på att det finns en hel sida tillägnat just detta syfte och visar endast upp sådant hos shia som kan misstolkas och missuppfattas. Det intressanta, som styrker vårt påstående om att enda avseendet en sådan sida och diskussioner av dessa slag avser är just att skapa tvivel hos andra, det faktum att personerna som skapat sidan riktar endast sådana pilar mot shia och dessutom istället för att ange vilka de är och stå för vad de gör och säger, så har de under ”om” kategorin bara angett att de ”godkänner och uppmanar till spridning av informationen på sidan utan behov till att ange källa”. De avser alltså endast sprida sådant och resultaten för godtrogna folk – de flesta lär bara läsa och tvivla medan få lär verkligen undersöka saken alltsomoftast tyvärr – blir att det skapas osämja och splittring bland muslimska grupper och endast Islams fiender har något att vinna på detta! Det är som att de skulle kasta sten och springa innan de hann bli upptäckta istället för att visa sig och säga sitt ansikte mot ansikte – liknande vad som tyvärr sker i Irak och Afgaistan bl.a. då de spränger oskyldigt folk i luften och kallar det för ”helig kamp”!

Givetvis ska man diskutera och undersöka tills man är övertygad men man ska även se efter vad diskussionen har för syfte och undvika sådant som leder till att man tar sig vatten över huvudet och börjar tvivla på sin tro och ifrågasätta ”yaqin” (visshet) med ”than” (tvivel)! I en ärlig diskussion och så som vi har lärt oss av Profeten(S) och Ahl al-Bait(A) som ständigt attackerades på samma sätt av förklädda fiender som försökte påvisa ”brister” så bemötte de inte dessa hycklare på samma oärliga smutsiga sätt utan påvisade sin rättmätighet genom att agera och handla endast så som rätt var och lägga fram och presentera vad som var rätt!Må Gud vägleda oss alla till Sanningen och lysa upp vår väg på Hans stig med Sitt ljus och stadga vår tro och våra steg i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!Inkludera oss i dina böner i synnerhet under denna heliga månad

Den Väntades Vänner