Sida 57 Imam Khomeinis bok Islamiskt statsstyre

Fråga:
Hejsan
Det är så att jag skulle vilja ha en förklaring till andra delen av sida 57 i vår Imam Khomeinis bok Islamiskt statsstyre. Många sunniter anmärker på just den delen. De säger att det e kufr inblandat m.m. Tack på förhand

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Hej och Salam käre broder Bilal

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för att ha väglett oss till följet av Hans älskade och sista sändebud Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A) inshaAllah! Må Gud belysa våra hjärtan med kunskapen och insiktens ljus och förberedandet av vår väntade Imam Mahdis(AJ) efterlängtade och alltmer snara återkomst inshaAllah!

Det var en väldigt bra fråga broder som vi tackar dig för. Andra stycket på sidan 57 i boken Islamiskt Statsstyre påpekar främst två punkter som i själva verket går hand i hand. Eftersom vi inte riktigt vet exakt vilken du menar och frågan antagligen rör båda punkter så väljer vi att förklara båda dessa. Ena punkten rör vad som kallas för ”vilayat takvini/wilayat takwini” som kort och gott innebär makten att styra och befalla skapelsen på olika sätt – givetvis ”bi ithn Allah” (via Guds order och tillåtelse). Guds skapelsepärla, högre i ställning än alla skapelser, Profeten Mohammad(S) hade t.ex. denna makt och tillåtelse från Gud; likaså våra Imamer(A). Exempelvis är miraklet känd som ”sahqq al-qamar” (delningen av månen) där Profeten(S) beordrar månen att delas itu och sedan båda delarna att föra sig samman igen på hans order ”bi ithn Allah” (via Guds order och tillåtelse) en känd händelse och mirakel som återberättats och återfinns i flera källor. Likaså hade våra Imamer(A) liknande makt men det innebar i sig inte att de använde det konstant eller hursomhelst utan anledning eller för egna intressen men likväl hade de fått den makten av Gud och använde den när det var nödvändigt. Detta kort om den första punkten.

Gällande den andra punkten som nämns i texten om att ”inte ens profeterna(A) kan nå Imamernas(A) ställning” är det så att en Imams ställning är högre än en profets för att profeten har som uppgift att endast föra fram budskapet från Gud till människorna och försöka tala de till rätta genom att presentera sitt budskap men däremot har en Imam uppgiften att rent praktiskt vägleda och visa vägen för människorna dessutom. Då uppstår frågan; jo, för det första vad baseraras det på att imamat-ställning är högre än profetskap? Och för det andra, innebär det att Imamernas(A) ställning är högre än vår Profet Mohammads(S)?
Svaret på första frågan hittas i följande Koranvers:

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
”Och [minns att] Abraham sattes på prov av sin Herre och [att han] fullgjorde alla Hans befallningar. [Gud] sade: ”Jag skall göra dig till en Imam för människorna.” Abraham frågade: ”Och mina efterkommande?” [Gud] svarade: ”Mitt löfte omfattar inte syndarna.” (Den heliga Koranen 2:124)

Märk att profeten Ibrahim(A) vid det läget när han utsattes för detta prov, redan var profet och hade genomgått många tester innan dess; inte minst den kända händelsen där han kastades i elden när han ännu var väldigt ung. Det innebär att han efter ytterligare ett svårt prov som han klarade av, nådde ställning av imamat och fick vara en imam för människorna; vilket innebär att imamat ställning är högre än den av profetskap bl.a. i.o.m. det ansvar som det innebär. Mer om detta och utförligare förklarad om imamats innebörd kan du läsa om i boken ”Imamat – Islamiskt Ledarskap” som du kan antingen köpa hos en av moskéförsamlingarna som har böckerna om du bor nära dem eller beställa via www.dvvshop.se eller läsa online på http://bibla.dvv.se/!

Den första frågans svar är delvis grunden till svaret på den andra frågan som så att, en del profeter(A) hade inte enbart fått profetskapets ställning utan även skänkts risalat-ställningen och en del dessutom välsignats med imamat-ställningen; precis som profeten Ibrahim(A) skänktes denna höga ställning efter att genomgått svåra prover så som den heliga Koranversen tydligt anger. Även vår älskade Sändebud Profeten Mohammad(S) hade både ställningen av profet, sändebud och imam (nabi, rasool, imam)! Vidare är Profeten Mohammad(S) den absolut främsta av Guds skapelser och ingen är högre ställs än honom bland skapelserna.

Med tanke på vad som tagits upp är ett uppenbar konsekvens att de profeter(A) som inte nått och skänkts ställningen av imamat, inte heller kan nå den ställningen och det ansvar som det främst innebär samt bl.a. denna ”wilayat takwini” som Imamerna(A) innehar över skapelsen ”bi ithn Allah” (via Guds order och tillåtelse). En viktig förtydligande att nämna är att Profeten(S) och Imamerna(A) ställs inte på något sätt – gällande makt eller ”wilayat takwini” eller vilken annan aspekt som helst – vid sidan av Gud utan det skulle vara shirk (polyteism) så det är inte vad som menas när man menar att dessa personligheter har makten att utföra något som bara Gud annars kan utan det menas att deras makt är under och i vertikal linje under Guds makt; med andra ord, sker allt och vad Profeten(S) eller Imamerna(A) exempelvis utför för mirakel, sker via Guds vilja och på Hans order och genom Hans makt och inte fritt från Gud på något sätt!

InshaAllah är detta svar på din fråga och den sista förtydligandet tydligt och klart nog för att det är en väldigt viktigt aspekt som många tyvärr inte inser och därför missförstår hela frågan om Profeten(S) och Imamernas(A) ”wilayat takwini”! Vi rekommenderar som sagt att du läser dig vidare broder och skaffar mer kunskap i frågan och ställer fler frågor vid behov då detta är en viktig fråga som är dunkelt för många och behöver kastas ljus på.

Må Gud vägleda dig och oss alla och sträka vår tro och våra steg på Hans stig och aldrig separera oss från det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner broder
Den Väntades Vänner