Hur ser man på att ha kanin hemma?

Fråga:
Salam aleikum, Har en fråga om kaniner. Att äta kanin är inte tillåtet, men hur ser man på att ha kanin hemma? Är det najjis på samma sätt som hunden, dvs om man kommer i kontakt med kaninen tillsammans med fukt är det orent? ws

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser och gåvor och för att låtit Sin vackra skapelse vara ett tecken och anledning för reflektion för Hans tjänare.

Återigen är denna fråga två frågor i ett egentligen varav den första är att överhuvudtaget ta hand om och ha husdjur och det andra specifikt kaniner.

När det gäller att ta hand om och ha husdjur har det sagts att: ”att ta hand om djur går an men det är på plats att troende människor ska ha ett syfte och mål med detta; även om syftet är att åtnjuta djurets skönhet eller vackra röst etc. MEN det gäller att detta omhändertagande och husdjurshavande inte går till överdrift!”

Imam Sadiq(A) har i en känd hadith sagt: ”Det är på plats att människan fördelar sin tid i fyra delar [1. jobba och skaffa levebröd 2. dyrkan 3. fritid – spendera med familj och närmaste och åt att ha roligt 4. vila/sömn] och rekommenderar sedan att en av dessa delar ska spenderas till att ha roligt och åtnjuta [sin fritid]!”

Hadithen visar alltså att ha en fritid som man har roligt på och utför avslappnande aktiviteter (sport, konst m.m.) under är viktigt och rent av nödvändig i synnerhet för unga då det i sin tur också leder till att ens övriga sysselsättningar, uppgifter och plikter utförs bättre. Givetvis måste även det roliga som görs på fritiden vara av nytta och ha ett syfte och mål samt vara inom ramarna för tron och Guds välbehag.

Att exempelvis ta hand om djur kan då både ha en fritidsfunktion och även en vetenskaplig och reflektions aspekt genom studerandet av skapelsen och vidare kan det bidra till stärkande av sympati, större noggrannhet och reflektion i observationen av skapelsens under och Guds storhet och allmakt.
Att ha husdjur och ta hand om djuren med de nämnda syftena och målen är det inte enbart inga problem med utan kan även ha många nyttigheter MEN självafallet med villkoret att det inte går till överdrift eller djuren kommer till skada.
Med att det inte ska gå till överdrift ser man dels till den ekonomiska aspekten och dels till tids- och tillgivenhetsaspekten då det händer att en del människor spenderar och lägger lika mycket eller mer tid, pengar och sympati på sina husdjur än vad de lägger på människor däribland på uppbyggandet av sig själva, på att ta hand om och vara med sin familj och närmaste anhöriga eller på sina medmänniskor i behov!

Andra delen av frågan handlar om att det tillkommer en del annat som spelar in i frågan beroende på djuret. Kanin är i sig inte najis (religiöst orent) så som t.ex. gris och hund är. Däremot är dess avföring och svett najis (religiöst orent) så som alla andra djur vars kött är haram (förbjudet) att äta och dess kroppshår får inte finns på böneutföraren. Så om dess kroppshår skulle finnas på kläderna hos den som ber eller bönemattan så kommer salat (bönen) att bli batil (ogiltig)!

När det gäller kallblodiga djur som exempelvis sköldpadda så är dess avföring inte najis (religiöst orent) men däremot är dess urin najis (religiöst orent).

I sin helhet kan man säga att därför måste man vara väldigt noggrann med vilket husdjur man har och var man har den och hur man tar hand om sitt husdjur o.s.v. (Alltså säger det ju sig självt att ett lössläppt djur som har tillgång till hela huset eller till en del av huset där dess kroppshår faller och man själv vistas där och kan omedvetet få med sig håret vidare inte går an och är problematiskt.)

Som uppenbart så är denna fråga väldig vid med många förgreningar och därav har hela kapitel i fiqh (rättslära) böcker och maraji’s (rättslärda som man efterföljer) risala (samlingen av en marji’s rättsuttalanden) tillägnats ämnet och det gäller då att man tar sig tiden och forskar lite kring ämnet innan och ser vad som gäller först!

Må Gud vägleda och välsigna oss alla till att reflektera i Hans skapelse och inse Hans vackra tecken och därigenom i större grad inse Hans storhet och vår egen begränsning; en insikt som i sin tur leder till sann dyrkan och underkastelse inför Honom i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Må Gud påskynda vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och inshaAllah alltmer snara återkomst och stärka och välsigna oss till att vara bland hans sanna följe och vänner inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon
Den Väntades Vänner