Hur gör man för att vinna en väns hjärta?

Fråga:
Salaam!
Tack för era alltid vänliga, kärleksfulla, utförliga, hjälpsamma och effektiva svar på mina frågor. Må Allah (swt) belöna er.

Mina fråga idag är: Hur gör man för att vinna en väns hjärta? dvs: På vilket sett förstärker man vänskapen med en person som man tycker om, och hur gör man så att han respekterar en själv ännu mer och börjar söka min sällskap? Vad säger Islam om detta?
Tacksam för råd och vägledning

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges NamnWa alaykum as-salam kära syskon
All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland möjligheten att närma sig Honom genom att tjäna och hjälpa Hans tjänare!
Vi vill börja med att hänvisa till www.sunnah.se där en hel egen rubrik under fliken Etik & Moral är tillägnad just hadither som berör vänskap och bemötande av andra människor. Som bekant så är vår första källa Guds ord i den heliga Koranen och Profetens(S) sunnah i form av hadither och förfaranden och inte minst vad som nått oss genom Ahl al-Bait(A) som alla går hand i hand.

Gud säger i den heliga Koranen riktad till Profeten(S):

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ
”Du är sannerligen av hög moral och karaktär (Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel])” (Den heliga Koranen 68:4)

Vidare säger Gud även:

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ
”… om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig.” (Den heliga Koranen 3:159)

Profeten(S) har en välkänt hadith i vilken han har sagt: ”Jag har sannerligen sänts för att fullända makarim al-akhlaq (det bästa av moral och karaktär)”

Med dessa nyckelverser och hadither upptäcker vi att Islam i stort är en social livsstil där stor vikt läggs vid människors moral och samlevnad och inte minst uppförande, beteende och förfarande gentemot sina medmänniskor. Därmed tydliggörs även att det finns moraliska lärdomar att dra från alla religionens föreskrifter och uppmaningar som ämnar se till att människans moral och karaktär utvecklas och upphöjs till sann mänsklighet och mer därtill. Med detta sagt menar vi att detta ämne är väldigt stort och att det knappast går att behandla en bråkdel i detta svar och med det följer vår uppmaning att läsa och forska vidare och titta på Islam ur just moralisk synvinkel för då kommer man upptäcka mångt och mycket i allt som har med religionen att göra.

Vidare så kommer vi kort nämna ytterligare ett par viktiga punkter i sammanhanget som belyser din fråga ur en annan lite mer praktisk vinkel. Utöver vikten och den direkta oundvikliga effekten som vackert uppförande och moraliskt beteende gentemot andra medför rent naturligt och av erfarenheten bekräftad – d.v.s. det enkla faktum att när man bemöts med vänlighet så bemöter man tillbaka med vänlighet och vice versa, om man bemöter med vänlighet så bemöts man med vänlighet tillbaka samt även hur människan känner sig dragna och mer lugna kring människor med gott uppförande, vänlighet och leende på läpparna – så hör det även till att genom att rikta sin uppmärksamhet mot och söka Gud i allt och vilja Hans belåtenhet med allt och göra allt för Hans skull och i Hans väg så kommer detta utöver belöningen leda till att dels värdet av ens handlingar höjs och dels att man själv som människa höjs andligt. Denna andliga upphöjning är något hjärtligt och själsligt och som inte går att lägga fingret på eller på något sätt direkt peka på men den går likväl att känna effekten av då den andliga aspekten av vår existens och tillvaro har helt andra mått och kommunikationsvägar och hjärtat är den som ser genom en slags osynlig förbindelse andra hjärtan och och i själva verket känner av sådant som inte syns, hörs eller går att beröra och märka med vanliga sinnen. Hjärtan dras liksom en magnet mot det hjärta som är riktad mot Gud och man kan inte låta bli att älska den människa som är sanningsenlig och sanningsriktad – med andra en sann Guds tjänare. En av Guds Namn är Aziz som bl.a. innefattar innebördarna älskad och ärorik. Gud är alltså Källan av ’izza (kärlek och ära) så genom att vända sig till den Ursprunkliga Fullkompliga Källan ser man till att få del av dess utstrålning; lite likt hur man skulle få värme av att vända sig mot solen och få del av dess gyllene strålar – solstrålarna reflekteras i ansiktet av den som har sitt ansikte vänt mot solen och det ansiktet kommer att vara upplyst medan det ansikte som tvärtom är bortvänd från solen kommer att falla i skugga och kyla.

Vidare förekommer det hadither som säger att ”den som älskar Gud, kommer Gud se till och låta denne älskas av andra människor”. Så att se till att inse och försöka uppnå det sanna målet, d.v.s. att uppriktigt dyrka och älska Gud och komma Honom närmare, är det allra viktigaste och om man uppnår detta så kommer man att få allt annat ”på köpet” så att säga, genom Guds barmhärtighet och nåd!Vi hoppas att det enkla svar kan vara en början och hjälpa dig vidare i ditt sökande inshaAllah!

Må Gud vägleda, stärka, hjälpa och välsigna dig och oss alla till att komma Honom närmare för varje steg och andetag i våra liv genom det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och i sann väntan på vår väntade Imams(AJ) alltmer snara återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon
Den Väntades Vänner