Hur lång är en ’idah (väntetid)?

Fråga:
Hur lång är en ’idah (väntetid)?

Svar:
’idah är en väntetid på två menstruationsperiod och efter att ha fått den tredje menstruationen kan man gifta om sig. (Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi)

’idah är en väntetid på fyra månader och tio dagar. (Seyyed Fadhlallah)