Hur ser ni samt religionen på muslimska kvinnor…

Fråga:
Jag har en sista fråga och det är: Hur ser ni samt religionen på muslimska kvinnor? anser Ni att de är förtryckta? Om ja varför, om nej varför inte?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Hej,

Skulle ni inte vara mer intresserade att höra direkt från oberoende muslimska kvinnor gällande frågan – det skulle även höja ert projektarbetes trovärdighet. På minhijab hittar ni diverse artiklar – varav en och annan är skriven av muslimska kvinnor och hur de ser på saken. Vi har även nylegen lagt upp ett arbete av en svensk tjej, som liksom er för sitt skolarbete, valt ett liknande ämne och skrivit om slöjan. Det finns även flertalet blogg som muslimska kvinnor författat. Och sist men inte minst, och kanske även den källa som skulle ge er mest är forumet på sidan. Där finns tjejer och kvinnor – muslimer som icke, beslöjade som icke, från Sverige och runtom i världen – samlade och ämnet som ni frågar om har diskuterats vid flertal tillfällen, så vi rekommenderar er att ni kikar där!

Slutligen, för att även ha besvarat er fråga mer direkt, så har kvinnan en likvärdig ställning som mannen inom Islam; dock har mannen fått vissa ”förmåner medföljda av ansvar” som inte kvinnan har fått och kvinnan i sin tur har fått vissa ”förmåner medföljda av ansvar” som mannen inte har fått. Oftast refererar man till hijab och slöjan i synnerhet när man anklagar muslimska kvinnor för att vara ”förtryckta”. Vad man inte tar sig tid att begrunda är vad hijab innebär och vad syftet med det är och lägligt nog glömmer man ofta att hijab gäller både män och kvinnor om än med vissa skillnader! När det gäller handlingar står alla människor lika inför Gud, oavsett färg och kön så är alla människor och det är de goda handlingar som höjer eller sänker en!

Må vi alla vägledas till och lyckas följa Sanningen inshaAllah!

Den Väntades Vänner