Är det tillåtet att ge fysisk bestraffning mot kvinnor?

Fråga:
Är det sant att Koranen har tillåtet fysisk bestraffning mot en kvinna ifall hon inte utför de äktenskapliga rättigheterna?

Svar:
Det är ingen tvekan om att Islam har haft många viktiga inslag i kvinnans sociala säkerhet. Och den har en stor rättighet till dem; så pass mycket att västerländska forskare eller orientalister som inte har någon positiv inställning till Islam, exempelvis Crame Brenton, John Christopher och Robert Lee Wolfe, har skrivit i sina böcker och tydligt erkänt att den islamiska rörelsen har spelat en aktiv roll när det gäller att reformera kvinnornas villkor och den Heliga Koranen har också eftertryckligen fastställt lagar i detta avseende, vars två exempel är följande två verser:

1). ” Och lev (…) i vänskap och samförstånd”  (Den heliga Koranen 4:19)
2). ”De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem.” (Den heliga Koranen 2:187)

I yttranden hos Islams ledare har så stor tonvikt lagts på vänlighet gentemot kvinnor att det är sagt att man inte får tala med dem på ett oanständigt sätt.

På samma sätt är kvinnor också ansvariga i att de måste behandla deras män med mycket kärlek och på ett välvilligt sätt.

Vad betträffar ett lätt fysiskt straff för kvinnan som inte är beredd att fullfölja de äktenskapliga rättigheterna: gällande detta så är det ett tydligt bud från den Heliga Koranen att mannen först måste tillrättavisa och ge råd till henne, därefter får han inte sova i hennes närhet och då avbryta de fysiska relationerna. Om inga av dessa åtgärder är effektiva fram till dess kan han då ge kvinnan en lätt fysisk bestraffning. Det är även uppenbart att detta steg endast sker i speciella fall och är mer likt ett ingrepp på en sjuk person. Det används under särskilda omständigheter. Till dess måste även mannen avstå från att utföra de äktenskapliga rättigheterna och finns det inget annat sätt att tvinga honom än genom fysisk kraft så har det islamiska styret rätten att ge honom en fysisk bestraffning.

Denna punkt är också värd att nämna; enligt psykologers uppfattning så tycker vissa kvinnor alltid om att såra och på grund av vissa anledningar blir detta intensivt och kan [då] synas i psykisk störning. I sådana fall skulle en lätt fysisk bestraffning läka denna störning.

Likaså måste det ihågkommas att straffet som nämnts bör vara så pass [lätt] att kroppen inte skadas eller bildar blåmärken.