Varför ska kvinnor täcka sig vid bön?

Fråga:
Varför är det nödvändigt för kvinnor att täcka sig under bön, då Gud har kännedom om allt som är dolt och synligt?

Svar:
Det är ingen tvekan om att Gud är medveten om allt och alla villkor och inget dolt och synligt kan liknas vid Honom. Han är inte främmande för Sina tjänare. Vi människor känner att vi är i Guds närvaro medan vi utför dyrkan, vi pratar med Honom, och tillber Honom. Den bedjande bör använda de mest lämpliga av kläder och det är uppenbart att den lämpliga och perfekta klädseln för kvinnor är det som anstår deras kyskhet, och som bäst återspeglar deras personlighet. Under dyrkan är en sådan typ av kläder bäst lämpade. För män är detta viktigt också, för det är ju inte så att de kan be nakna, det gör bönen ogiltig och strider mot andan av gudsdyrkan och respekt till Allah(SWT), utan det är bättre att be med kläder som uppvisar respekt. Det är till exempel inte bra att be i enbart underkläder, utan man bör även bära tröja osv. över dem.