Mognaden hos pojkar och flickor

Fråga:
Fysiologin har nästan bevisat att det finns en skillnad mellan män och kvinnor utifrån aspekten av deras fysiska och intellektuella förmågor. Trots detta har Islam bestämt att mognaden hos flickor är vid fullbordandet av nio och infört [därför] alla religiösa plikter för dem, medan för pojkar så når de mognad vid fullbordandet av 15 år. Vad är filosofin bakom denna lag?

Svar:
Den enda fakta bevisats genom vetenskaplig forskning är att kvinnan växer snabbare än mannen. Därför är det tillstånd som mannen nått vid 15 års ålder, nått av kvinna vid 9 års ålder. Och det är inte begränsat till endast man och kvinna – istället så når den svage tidigast mognad även i djur – och växtriket. Exempelvis växer Niloufer snabbare än trädsorten P. orientalis.

Kontentan i denna diskussion är att ju svagare skapelsen är desto snabbare är dess tillväxt. Detta är anledningen till många flickor i 13 eller 14 års ålder är kapabla till moderskap medan pojkarna generellt sätt inte nått puberteten vid denna ålder.