Är det haram att dansa eller att se på dans?

Fråga:
Är det haram att dansa eller att se på dans?

Svar:
Dans är inte tillåtet om det är på det viset att det väcker lust hos en. Detsamma gäller för att se på dans. (Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi, Seyyed Fadhlallah)

Det är haram att dansa och detsamma gäller för att se på det. (Seyyed Sistani, Ayatollah Makarem Shirazi)