Category Archives: Mognad

Mognaden hos pojkar och flickor

Fråga: Fysiologin har nästan bevisat att det finns en skillnad mellan män och kvinnor utifrån aspekten av deras fysiska och intellektuella förmågor. Trots detta har Islam bestämt att mognaden hos flickor är vid fullbordandet av nio och infört [därför] alla religiösa plikter för dem, medan för pojkar så når de mognad vid fullbordandet av 15 […]