Hur man ska viska i barnets öra när det föds?

Fråga:
Salam alekom

Jag tänkte höra om ni kan beskriva utförligt om det inte är för mycket begärt exakt hur man ska viska i barnets öra när det föds. Jag och min man kan ju trosbekännelsen men vet att man ska göra vissa andra saker och säga andra saker i både höger och vänster öra, så om ni kan skriva utförligt hur vi ska göra och vad vi ska säga i vilket öra så är jag mycket tacksam. Jag kommer få barn om mindre än en månad och är lite sent ute känns det som.

tack på förhand

frid

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syster och även broder,

Först av allt tackar vi Gud för att har skänkt er syskon denna tro och väglett er till att söka det goda och förbereda för er snart anlända gudagåva på bästa möjliga sätt.
Jo, det man brukar göra precis då barnet fötts, är att säga ”azan” (böneutrop) i dess högra öra och ”iqama” (liknar böneutropet och rekommenderat som en handling inför bön) i dess vänstra. På länken nedan från noorislam.net:

http://www.noorislam.net/sv/index.php?option=com_content&view=article&id=550:adhan-och-iqamah-bitualen&catid=21:b&Itemid=122

ser ni exakt hur azan och iqama går till – ordning, uttal och innebörd. Detta är av Profetens(S) sunnah (tradition) och ser till att det första barnets får höra är Guds namn och vittnesmålet att det inte finns någon gudom utom Gud (Allah(SWT)) och att Profeten Mohammad(S) är hans sändebud. Det brukar vara barnets pappa som utför denna handling men det kan även utföras av andra närstående – det är upp till er och självklart är det en ära för vem som än får utföra det så vi rekommenderar vår broder att försöka dämpa sin nervositet som nyblivna pappor drabbas av och verkligen utföra detta med koncentration och känsla!

Många brukar även passa på att be för barnets hälsa och välgång och som alla speciella högtidliga tidpunkter och känslogripande händelser i människans liv så riktas hjärtat mer mot Gud och är man uppmärksam så försöker man ta tillfället i akt och be uppriktigt till Gud om allt och för alla. Samma gäller vid förlossningen då sinnena skärps på ett sätt och uppriktigheten är koncentrerad.
Något annat som är väldigt viktigt är barnets namn vilket enligt en hadith är en av barnets tre rättigheter och med en av föräldrarnas skyldigheter mot barnet; nämligen att namnge sitt barn med ett gott namn, ett namn att bära med stolthet så var väldigt noga med detta. Tiden för namngivande är inget givet men det får gärna ske tidigast möjligt.

Dessa var några punkter kring detta i korthet; ni får gärna höra av er och meddela om svaren räckt och varit tydliga och givetvis om ni har andra frågor så försöker vi besvara så gott vi kan med Guds hjälp inshaAllah.

Må Gud inshaAllah välsigna den lilla själens anländande till den värld och må Han hjälpa er att lyckas att bära detta ansvar och må Han vägleda oss alla och välsigna oss med Sitt välbehag och skänka oss all lycka i denna värld och Nästa i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah.

Inkludera oss i era böner kära syskon i dessa stämfyllda väntans stunder