Att arbeta på köttfabrik med blandat kött?

Fråga:
Selam alekum… både min man och jag blev förvånad över din kunskap må Allah Skyddar dig.. Mashalla.
Min man har två frågor och hoppas att du kan svara på dem.
Han jobbar på icahilton (köttfabrik) hade svårt att hitta jobbet för han kan inte bra svenska.
men där är blandat kött som han måste jobba med men han har hanskar när han jobbar men endå får han jobba  med fläsk. Han blev jätteglad att han fick jobb efter 5-6 år.
andra frågan är att hans jobb är skift. 6-14 och 14-10 han missar suhur asir och magrip.. han har inte bett förut men han vill börja nu.
Ishalla du gör hallall för besväret…

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam syster och även varma hälsningar och salam till din man och vår broder,
Må ni alltid vara vid bästa hälsa både till kropp och själ och må Gud skänka er allt gott både i denna värld och Nästa inshaAllah!

Det är av er vänlighet som ni har sådana höga tankar om oss; i själva verket är vi endast Guds tjänare som alla andra och allt vi har, har vi av Gud och all tacksamhet och lovprisande hör till Honom för att låtit våra vägar korsa varandras och hjälpt oss och gett oss möjligheten att lära från varandra.

Gällande vår broders första fråga så har vi verkligen förståelse för situationen. Det är inte lätt att hitta jobb och ännu svårare att hitta ett bra jobb men samtidigt så är inte vilket jobb som helst ett alternativ. Gud har satt vissa regler och föreskrifter för oss att hålla oss till och följa för vårt eget bästa; Gud är inte i behov av oss tjänares lydnad och alla regler är endast satta för vår egen skull, vare sig vi har kännedom om de exakta anledningarna och bakomliggande orsakerna till Guds lagar eller inte. Exempelvis har det nu på senare tid och efter åratal av forskning upptäckts flera skadliga ämnen i en del mat som enligt Islam förbjöds sen 1400 år tillbaka och på samma vis har det upptäckts mängder av nyttigheter i flertalet av växter och frukter som rekommenderats för olika saker redan då. Alltså finns det alltid en anledning och flertalet orsaker insvepta i Guds lagar som vi inte har kunskap om och som vi först senare upptäcker några av flertalet utav dessa orsaker och samband.

En av de saker som strängt förbjudits inom Islam är all form av hantering av är icke-halal mat och dryck som alkohol och just fläskkött. Detta innebär att all form av hantering är förbjuden även om man själv inte konsumerar på ett direkt sätt.

Syskon, Gud är den som skapat oss och Han är Försörjaren; Han är den som i själva verket ser till att man har takt över huvudet och mat i magen fastän det på ytan kan verka som om vi själva skaffar dessa genom att arbeta för det. Om man tittar omkring sig noga och ser efter, så upptäcker man även denna sanning med enkelhet. Exempelvis är man ute och går och plötsligt händer det att man får för sig att ändra sin väg och gå via en annan väg och på vägen möter man på något speciellt som man annars inte skulle gjort om man tagit den vanliga vägen – på samma sätt händer detta med taxichauffören, restaurangägaren, fiskaren… när de är ute på jakt efter sitt levebröd. Med andra ord så vet inte vi åt vilket håll vårt levebröd finns att finna men det vet Gud med all säkerhet och Han leder oss till den.

Självklart innebär detta inte att vi bara ska sitta och förvänta av Gud att bara skänka ner maten och lägga den i vårt knä utan att vi anstränger oss. Gud uppmanar oss att jobba och försöka och att Han då kommer att hjälpa oss. Och genom att verkligen anstränga sig kan man utöka sitt levebröd genom Guds nåd och barmhärtighet. Vidare har Gud sagt i en hadith Qodsi återberättad av vår älskade Profet(S) att den av mina tjänare som tar ett kliv mot mig, tar Jag tio kliv mot.

Med allt detta vill vi ha sagt att Gud är den som ger och tar och ni har Honom på er sida; alltså även om att ge upp detta jobb kan kännas svårt till en början så, om ni gör det verkligen för Guds skull och i Hans väg och kärlek så kommer Han förse och skänka er mycket mer och bättre än ni ens kan drömma om; men detta kräver först ren avsikt och TÅLAMOD och att man innerligt förlitar sig på Gud – dessa är absolut nödvändiga och en del av prövningar som vi alla möter i livets skola.

När det gäller andra frågan; på samma sätt så kan man inte låta något obligatoriskt och så pass viktigt som bönen föregås av annat vare sig det är jobb eller vadsomhelst egentligen. Vi alla som studerar eller jobbar stöter på detta problem särskilt i detta land eftersom att be inte hör till vanligheterna bland den allmänna befolkningen och därmed tas det inte hänsyn till böntiderna heller. Däremot har man möjlighet till att ta pauser och det man kan göra är att anpassa och ta ut dessa vid böntiderna och hitta ett tomt rum, ett litet plats i ett hörn och be. I början kan det kännas konstigt och svårt men man vänjer sig. Man kan få en och annan blick också men oftast brukar dessa vara blickar av nyfikenhet och förundran snarare än förringande och förnedrande blickar som man kan få för sig. Många människor och många svenskar är vänligare och mer accepterande än man tror vid första anblick och visar sig vara mer förstående när de väl får saker och ting förklarade för sig.

Bönen är verkligen viktig och vår älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) har styrkt och betonat dess vikt ofta. Det är en plikt och samtidigt en mötesstund man har föreskriven och förutbestämt; en privat mötesstund mellan en själv och sin Herre!

Må Gud hjälpa er båda, kära syskon, och hjälpa oss och vägleda oss alla och stärka oss att följa Hans väg och uppnå Hans belåtenhet och skänka oss följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i denna värld och Nästa inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon