Jag har skiljt mig från min man och skall nu gifta om mig…

Fråga:
Jag har skiljt mig från min man och skall nu gifta om mig. Undrar därför om jag måste hålla ’idah  (en slags väntetid efter skilsmässa som man inte får gifta om sig på)?

Svar:
En kvinna som har skiljt sig måste hålla ’idah. Undantag från huvudregeln är om hon inte har haft samlag med sin man, skiljt sig innan nio årsåldern eller efter klimakterium, dvs. femtio årsåldern. Endast vid dessa tre undantagsfall behöver hon inte hålla ’idah. (Imam khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi, Seyyed Fathallah)