Vad menas med att slavarna är mahram?

Fråga:
Hej!
Jag skulle vilja fråga om angående boken ”Hijab”, kapitel 6 sidan 70 om slavarna, Vad menas med att slavarna är mahram?
Jag förstår inte riktigt det, Kan ni vara snäll och förklara lite mer vad det menas att kvinnliga slavar är mahram för män men en fri kvinna måste skyla sig inför dessa kvinnliga slavar?
Tack så mycket
Sarwari från Lund

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej kära syskon
All tacksamhet och lovprisande hör till Gud som välsignade människorna med Sitt befriande budskap!

Först av allt kan vi säga att slavar och med det slaveri var ett utbrett fenomen vid Islams begynnelse och som Islam bekämpade detta fenomen systematisk genom att bl.a. ange frigörande av slavar som en god högst belönad gärning samt låta det vara ett alternativt botegörelse för vissa synder – allt detta för att sakta men säkert utrota denna form av mänsklig fångenskap genom att förändra människors uråldriga vana och tankesätt från grunden.

Gällande själva frågan och det som nämns i boken Hijab av Shahid Mutahhari(RA) så, eftersom boken egentligen är en serie tal som nedtecknats så kan det ibland vara lite svårt att förstå och en del retoriska frågor kan ibland vara lite svåra att uppfatta eftersom det är skrivet talspråk. Hursomhelst så kan det dyka upp oklarheter och då gäller det att försöka förstå innebörden genom helheten. I det fall som du undrat om så kan man i mittstycket, efter att frågan i den tidigare delen av texten lagts fram, hitta den meningen du angett i form av ett påstående och som efterföljts av ett nekande. Alltså står det: ”… Se vad detta skulle leda  till. Kvinnliga slavar skulle vara mahram för män men en fri kvinna måste skyla sig inför dessa kvinnliga slavar. Det är tydligt att detta inte är fallet.”
Alltså framläggs den meningen som resultatet av en viss tolkning av den aktuella versen som diskuteras och sedan menar författaren (talaren) att så kan det inte vara. Med andra ord menar Shahid Mutahhari(RA) att det kan inte vara så att kvinnliga slavar är mahram till män men att en fri kvinna måste täcka sig inför dessa kvinnor.

Vi hoppas att innebörden är tydligare efter denna förklaring annars är det bara att återkomma till oss igen.
Må Gud vägleda och välsigna dig syster och oss alla till att följa Hans lagar i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och komma Honom närmare för varje andetag inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon i synnerhet under dessa heliga dagar och månader
Den Väntades Vänner