Vilka är mahram och vilka är namahram?

Fråga:
Hej! jag har en fråga som jag länge undrat över och som jag ishallah får svar av. Jag är en ungdomstjej som bär hijab.För ungefär 1 månad besökte vi våra släktingar som bor långt bort här ifrån,och vi var hemma hos de.Jag hade tagit av mig mitt hijab framför mina släktingar och jag undrar är det (gunah) synd, för att jag har hört att det är synd att ta av sitt hijab farmför en man som inte tillhör familjen. I huset som vi var i , var bla mina fastrars man där och deras söner, min pappas bror och deras söner osv, och jag tog även av min hijab av framför min mosters man och deras söner, och min mammas bröder och söner osv. Min mamma har däremot sagt att det var ok, men jag är osäker på det.Jag hoppas att ni svarar på min fråga tack!

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syster

All tackasamhet och lovprisande hör till Gud för hans klara påbud som är för människans bästa!

Gud säger: ”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!” (den heliga Koranen 24:31)

I denna vers framgår klart och tydligt vilka som är mahram (religiöst icke-främmande) för en kvinna och med hjälp Profetens(S) och Ahl al-Baits(A) förtydliganden i form av hadither och återberättelser så innebär det att alla andra män bortsett från ens make, söner i fallande led (son, sonson, sonsons son etc.), far i stigande led (far, farfar, farfars far etc.), bröder, syskonssöner, svärfar, mor- och farbröder i stigande led (sin egen mors och fars mor- samt farbröder) är namahram (religiöst främmande) för en och man måste bära hijab inför dessa – det inkluderar kusinerna samt moster och fasters makar i ditt fall.

Enligt Islamiskt fiqh (rättslära) så menas det att om du inte visste och inte kunde ha vetat eller ens rimligt trodde att det skulle vara förbjudet (haram) att inte bära hijab framför dessa så har du inte begått något fel men måste hädanefter se till att följa påbuden. Däremot om du misstänkte att det kunde vara haram men inte frågade så räknas det som synd (gunah) och i det fallet behöver du utföra tawba (uppriktigt be Gud om förlåtelse och ångra) och självfallet följa påbuden hädanefter. Gud är barmhärtig och förlåtande och man bör alltid hoppas på Hans förlåtelse.

Må Gud förlåta oss alla våra synder och vägleda, stärka och välsigna dig syster och oss alla till att följa Guds lagar i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syster
Den Väntades Vänner