Kan man ge blod…

Fråga:
Kan man ge blod till eller få blod från en icke muslim till en muslim och vice versa?

Svar:
Det är tillåtet ifall det är säkert att man inte smittas med en sjukdom. (Ayatollah Makarem Shirazi)

Det är otillåtet endast om den som lämnar blod skadas, speciellt om skadan kan vara allvarligt. (Imam Khomeini, Seyyed Khamenei)

Ja, Det är tilåtet. (Seyyed S. Shirazi)

Ja, det är tillåtet och det finns belöning för det. (Seyyed Fadhlallah)