Är den medicinska alkoholen… oren?

Fråga:
Är den medicinska alkoholen som läkare använder för desinficering av sina händer oren (najis)?

Svar:
Om det är en alkohol som inte är vätska i sin ursprungliga form även om den är berusande är den ren (tahir). (Imam Khomeini, Seyyed Khamenei)

Den alkohol som togs ur rena (tahir) saker är ren (tahir) och den som togs ur orena (najis) saker är oren (najis) samt om den är en vätskformig berusande alkohol är den oren (najis). (Seyyed S. Shirazi)

Alla alkohols sorter är rena (tahir) men det är otillåtet att dricka dem. (Seyyed Sistani, Seyyed Fadhlallah)

Den sorts alkohol som inte är drickbara som den är dvs att man måste späda den för att den blir drickbar är rena (tahir) men om det går att dricka den som den är är den oren (najis). Men om det är tveksamt att man kan göra det är den också ren (tahir).(Ayatollah Makarem Shirazi)