Undrar ifall en präst kan bota en exorsicm lika mycket som en imam?

Fråga:
Hej jag undrar ifall en präst kan bota en exorsicm lika mycket som en imam? Jag är muslim och vet att om en imam läser verser ur koranen då kan han bota en exorcism! Men kan en präst bota en exorsicm om han läser verser ur bibeln?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser.

Till att börja med så är det i Islam syn inte en självklarhet att en ande eller djinn eller liknande skulle kunna inta människan på det sätt som det menas med ”exorcism”.

Med det sagt så är det rekommenderat att recitera en del suror och Koranverser samt även olika duaa för allmän skydd mot alla typer av faror och ont. Bl.a. är surah an-Nas och surah al-Falaq  och även Ayat al-Korsi (Den heliga Koranen 255-257) högst rekommendera att recitera alltid, allt från när man lämnar sitt hem på morgonen till på natten innan man somnar, till närsomhelst. Utöver det så kan duaa Sabah & Masa’ (morgon & kväll) av Imam Sajjad(A) som kan hittas i Sahifa Sajjadiya också anvädas. Därtill finns det många andra duaa och hirz (duaa-skydd) som går att hitta i Mafatih al-Jinan.

Må Gud beskydda dig och oss alla från all synd och all ont och vägleda och välsigna oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon

Den Väntades Vänner