Många som konverterat står inför problemet att fira julen med sina föräldrar..?

Fråga:
Salam aleikum, Snart är julen över oss och många som konverterat står inför problemet att fira julen med sina föräldrar. Min fråga är om det är tillåtet att närvara vid sina föräldrars julfirande och med det menar jag att man äter julmiddag och delar ut julklappar? Jag har fått lite olika bud kring detta, en del säger att det är tillåtet och en del att det inte är det. Jag följer Sistani och hittar ingen info om detta på hans sida. Vet ni?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Islam som är medelvägens religion.

Ofta är det så att man behöver ta flera saker och omständigher i beaktande vid sådana frågor då vad som ska gälla i ett visst specifikt fall kan avgöras först efter att berörda Islamiska lagar sätts in i det specifika sammanhanget och hänsyn tas till alla omständigheter. Beroende på de påverkande omständigheter som t.ex. yttre omständighter samt andra Islamiska regler som också kan komma att beröra fallet, så kan utslaget vara olika.

Så till följd av detta kan svaret på exempelvis en fråga som om man kan fria jul med sin familj, i en del fall vara ja och i andra fall nej. Att fira jul i sig själv inte haram (otillåtet) men ibland kan det, i samband med andra saker som spelar in, komma att räknas som haram (otillåtet) medan det ibland, i samband med andra saker som spelar in, kan det istället vara mustahab (rekommenderat). Exempelvis:

– Om man vill fira jul bara för att göra som andra eller det ska finnas alkohol vid julmiddagsbordet så är det självklart haram (otillåtet). Regeln att inte sitta vid ett bord där  alkohol serveras föregår över regeln om att julfirandet i sig inte är haram (otillåten) i detta fall.

– Medan om jag vill fira jul för att vara med min familj och utföra silat rahim (bibehållande av förbindelse och kontakt med och bistående av familj och anhöriga) och utnyttjar jultiden som ett tillfälle för detta så  kan det istället komma att bli mustahab (rekommenderat).

Och likaså kan det bli olika utfall beroende på det specifika fallet och den niyya (avsikt) som man har med sin handling; i detta fall julfirandet!

Sedan så finns det en hadith (återbrätelse) av Imam Sadiq(A) som anger att ”Hindra inte folk från deras traditioner!” Och olika folk och nationer har sina traditioner och vi som muslimer och shia har från Profeten(S) och Ahl al-Bait(A) lärt oss ta hänsyn till detta. När det är något haram (otillåtet) involverad så är det självfallet en annan fråga och vi får inte under några omständigheter hamna i haram (otillåtet) och där är det återigen en regel som föregår en annan. Men allmänt sett så ska vi respektera att folk har sina traditioner.

Utöver det så har vi ju befallts, båda i den heliga Koranen och genom Profeten(S) och Ahl al-Baits(A) handlingar och ord, till silat rahim (bibehållande av förbindelse och kontakt med och bistående av familj och anhöriga) och vikten av detta i synnerhet i fall av föräldrar som, även om de har en annan tro, så gäller det att ha högsta möjliga respekt för och bemöta väl och det enda man inte får lyda dem i, är om de skulle be om vad som går emot vad Gud beordrat till för då gäller ”ingen lydnad för en skapelse, över Skaparen [Guds lydnad går före alla andras; även föräldrars]!”

Det man skulle kunna göra är att vara med i sin familjs julfirande inom en viss ram till dess alkohol är exkluderad och inget annat haram (otillåtet) förekommer och om man t.ex. har barn så prägla det hela med vår tro och berätta att vi också tror på profeten Isa(A) [Jesus] och att hans mor Seyyeda Mariam(A) [Maria] befann sig under ett palmträd vid födandet av profeten(A) och skakade om trädet som fick dadlarna att falla som hon kunde äta o.s.v. och på så sätt skapa en förståelse för det på rätt sätt.

InshaAllah kan detta svar vara utav hjälp och att ni får en god jul-tid med familjen!

Må Gud vägleda och välsigna oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i handling och ord inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syster