Om det finns sår, böld eller benbrott

Fråga:
Om det finns sår, böld eller benbrott i ansiktet och armarna kan man använda jabira (en bit tyg eller plast som man sätter fast på sår eller benbrott) i vilket fall som helst eller finns det gräns för det? I så fall kan ni förklara på vilket sätt?

Svar:
Om det finns sår, böld eller benbrott på en kroppsdel som tvagning (wudhu) ska göras på och ifall de är öppna och vatten inte är skadligt för dem, måste tvagningen (wudhu) utföras som vanligt.
Om det finns sår, böld eller benbrott i ansiktet och armarna, och de inte är bundna och vattnet är skadligt för dem, måste runtom såret eller bölden tvättas uppifrån ner. Om det inte är skadligt att röra över dem med en fuktig hand, vore det bättre att röra vid dem med fuktig hand och därefter lägga ett rent (tahir) tyg över och även röra vid tyget med den fuktiga handen, men vid brott är det nödvändigt att utföra tayammum. (Seyyed Sistani)

Om det finns sår, böld eller benbrott i ansiktet och armarna, och de inte är bundna och vattnet är skadligt för dem, räcker det att tvätta runtom dem, men om det inte är skadligt att röra över dem med en fuktig hand, vore det bättre att röra vid dem med fuktig hand och därefter lägga ett rent (tahir) tyg över och även röra vid tyget med den fuktiga handen. Om detta även är skadligt eller såret är orent (najis) och man inte kan tvätta det med vatten, måste såret tvättas uppifrån ner och enligt obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib) lägger man ett rent (tahir) tyg över och rör vid tyget med den fuktiga handen. Om det inte finns möjlighet för att lägga tyg räcker det med att tvätta runtom såret och i alla fall behövs det inte att utföra tayammum. (Imam Khomeini)

Om det finns sår eller benbrott på en kroppsdel som tvagning (wudhu) ska göras på och ifall de är öppna och vatten inte är skadligt för dem, måste tvagningen (wudhu) utföras. Om vattnet är skadligt för det, räcker det att tvätta runtom det och försiktighetsprincipen (ehtiyat) är att om det inte är skadligt att röra över dem med en fuktig hand, skall man röra vid dem med fuktig hand. (Seyyed Khamenei)

Om det finns sår, böld eller benbrott på en kroppsdel som tvagning (wudhu) ska göras på och ifall de är öppna och vatten inte är skadligt för dem, måste tvagningen (wudhu) utföras som vanligt.
Om det finns sår, böld eller benbrott på en kroppsdel som tvagning (wudhu) ska göras på och ifall de är öppna och vatten är skadligt för dem, men det inte är skadligt att röra över dem med en fuktig hand, så obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib) är att röra vid dem med fuktig hand. Om detta är även skadligt eller såret är orent (najis) och man inte kan rena (tathir) det med vatten, måste runtom såret tvättas uppifrån ner och obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib) är att lägga ett rent (tahir) tyg över och även röra vid tyget med fuktig hand och om det inte finns möjlighet för att lägga rent (tahir) tyg, måste runtom såret tvättas därefter utförs tayammum enligt obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib). (Seyyed S. Shirazi)

Om det är möjligt att ta bort jabira (en bit tyg eller plast som man sätter fast på sår eller benbrott) och tvätta det som finns under eller om det är möjligt att dippa den i vattnet och låta vattnet nå huden utan att skada, blir det obligatorisk (wajib) att ta bort den eller dippa den på ett sätt som uppfyller alla tvagningens (wudhu) villkor, men om det inte är möjligt varken att ta bort den eller dippa den eftersom det är skadligt eller kuren kräver att jabira lämnas kvar såsom i brott fallen eller liknande orsaker som förhinder att ta bort eller dippa så är det obligatorisk (wajib) att utföra tvagning (wudhu) som vanligt även om vattnet når till jabira så blir det obligatorisk (wajib) att röra vid den med fuktig och blöt hand på ett sätt som inte räknas som tvättning för sunda kroppsdelar. Om jabira tvättas istället för att röra vid den så räknas inte tvättningen istället för beröringen. Om fuktigheten på jabira torkas på grund av att den är stor måste man fortsätta röra vid den med fuktig hand, men det är inte nödvändigt att avtrycket för vattnet bli synlig på själva jabira.
Om det är möjligt att ta bort jabira utan att skada men för att kunna ta bort den behövs det en specialist, räcker det med att röra vid den, men rekommenderat försiktighet (ehtiyat mustahab) är att både utföra tvagning (wudhu) och tayammum, även om jabira är kvar på kroppsdelen som tayammum ska göras på. (Seyyed Fadhlallah)

Om det finns sår, böld eller benbrott i ansiktet och armarna, och de inte är bundna och vattnet är skadligt för dem, räcker det att tvätta runtom dem, men om det inte är skadligt att röra över dem med en fuktig hand, måste röra vid dem med fuktig hand, men om det är skadligt är det rekommenderat (mustahab) att lägga ett rent (tahir) tyg över och röra vid tyget med fuktig hand. (Ayatollah Makarem Shirazi)