Vad är istibra och är det något wajib (obligatorisk)?

Fräga:
Vad är istibra och är det något wajib (obligatorisk)?

Svar:
Istibra är mustahab (rekommenderat) för männen. Detta görs av männen för att försäkra att all urin har kommit ut och den innehåller olika delar varav den bästa av dem är följande; efter att urinet har runnit färdigt skall man rengöra anusen om den har blivit oren. Sedan skall man dra, med hjälp av det mellersta fingret på den vänstra handen, från anusen till penisens rot. Sedan skall man lägga tummen på penisen och pekfingret under den för att därefter dra tre gånger ända till omskärelses ställe och därefter trycka penisens ända tre gånger. (Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi, Seyyed Fadhlallah)