Category Archives: Tvagning

Om det finns sår, böld eller benbrott

Fråga: Om det finns sår, böld eller benbrott i ansiktet och armarna kan man använda jabira (en bit tyg eller plast som man sätter fast på sår eller benbrott) i vilket fall som helst eller finns det gräns för det? I så fall kan ni förklara på vilket sätt? Svar: Om det finns sår, böld […]

Vad är istibra och är det något wajib (obligatorisk)?

Fräga: Vad är istibra och är det något wajib (obligatorisk)? Svar: Istibra är mustahab (rekommenderat) för männen. Detta görs av männen för att försäkra att all urin har kommit ut och den innehåller olika delar varav den bästa av dem är följande; efter att urinet har runnit färdigt skall man rengöra anusen om den har […]

Jag tvättade mina händer med en parfymerad tvål…

Fråga: Jag tvättade mina händer med en parfymerad tvål och sedan luktade på mina händer utan att veta att den var parfymerad. Hur blir det med min ihram? Svar: Med tanke på att ni inte hade någon aning om detta så blir det inget fel på eran ihram. (Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Seyyed […]

Hur kan Tayammum utföras på jord som förorenats av bakterier?

Fråga: Det är påbjudet inom Islam att när vattnen inte finns tillgängligt måste man istället för wotho’ (tvagning) och ghosl (tvättning) utföra tayammum på marken/jorden etc. Men hur kan tayammum utföras på jord, när alla typer av bakterier finns i den? Och de kan ju överföras till oss genom jorden? Svar: Det har genom medicinska […]

Vad är Jabirah?

Fråga: Vad är Jabirah? Hur man gör tvagning eller obligatorisk ghusl när man har Jabbirah? Svar: Omläggningen som täcker ett sår eller gipset som täcker en avbruten kroppsdel eller den medicin som läggs på ett sår/varblemma kallas för Jabirah. Man gör en Jabirah tvagning eller Jabirah ghusl vid behov under den period man har jabirah. […]

Om man samtidigt har flera obligatoriska ghusl på sig..?

Fråga: Om man samtidigt har flera obligatoriska ghusl på sig att utföra räcker det om man gör en enda ghusl för alla tillstånd? T. ex om man har på sig ghusl hayth samtidigt som man måste göra ghusl janabah. Svar: Man utför en ghusl med avsikt (niyyah) för alla dem och det räcker om man […]

Kan jag göra wudhu som vanligt…?

Fråga: Salamunalaikum. Jag har blivit opererat och man har tagit bort en bula från huvudet. Under operation blödde det och man har rengjort det med sprit och andra delar där blodet runnit med papper och vatten. Jag får inte röra området med vatten i minst en vecka om inte två. Hur kan jag läsa salaat? Kan jag göra […]

Om man får sädesvädska tre dagar i rad

Fråga: Om man får sädesvädska tre dagar i rad, ska man då göra ghusul 3 gngr per dag Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam kära broder All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning och för att ha låtit dörren av tawba […]