Om man får sädesvädska tre dagar i rad

Fråga:
Om man får sädesvädska tre dagar i rad, ska man då göra ghusul 3 gngr per dag

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära broder

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning och för att ha låtit dörren av tawba (uppriktigt ångerfullhet och ombedjande om Guds förlåtelse) vara öppen och för att Han är den ständigt förlåtande.

Samtliga frågor du skickat in hör ihop så därför besvaras alla i ett.

Till att börja med så ber vi Gud hjälpa dig att stå fast vid din tawba för att det är ett väldigt viktigt och heligt steg du har tagit för Guds skull inshaAllah genom att avstå från denna synd.

När det gäller fiqh-aspekten (rättslära) av det hela så blir det wajib (obligatoriskt) att göra ghusl så fort tillståndet som kallas junub uppstår – alltså varje gång som sädesuttömning har skett. Denna ghusl är som sagt wajib vilket betyder att den måste utföras för att komma ur det tillståndet speciellt inför utförandet av andra wajib förpliktelser som t.ex. salat (bön) eller sawm (fasta) där ett av villkoren är att vara tahir (religiöst ren).

Har junub tillstånd uppstått en gång så består den tills man utför tillhörande wajib ghusl – ghusl janaba som det kallas – och kommer ur den. Alltså är det ingen skillnad på antal sädesuttömningar vid ett tillfälle eller per dag eller antal dagar utan för varje tillfälle som jununb tillstånd uppstått gäller det att göra ghusl. Detta då jununb tillståndet fortsätter tills man gjort ghusl. T.ex. om junub tillstånd uppstår idag så måste man utföra ghusl för det och speciellt för att kunna be det bön som kommer härnäst och uppstår junub tillstånd imorgon igen så måste man utföra ghusl för det då o.s.v.

Utöver det är det makrooh (orekommenderat) att stanna i junub tillstånd och det gäller att försöka ta sig ur den så fort som möjligt även om inte andra wajib förpliktelser väntar än. Alltså om junub tillstånd uppstår och det är t.ex. flera timmar till nästa bön, så är det ändå bättre att göra ghusl tidigare än senare och inte skjuta upp det.

InshaAllah är den här delen tydlig broder, annars är det bara att fråga så försöker vi tydliggöra mer inshaAllah!

En väldigt viktig sak som behöver tilläggas är ordningen enligt vilken kroppen tvättas i ghusl janaba och som är väldigt viktigt att följa och ett kriterium för att ghusl ska vara korrekt utförd.

1. Det börjar med niyyah (avsikt) som man ska ha i hjärtat att man utför ghusl janaba för att renas ur junub tillstånd för Guds skull.

2. Sedan låter man vattnet rinna över HUVUD och HALS/NACKE och har det i sin niyyah att man nu gör ghusl janaba över huvud och hals/nacke.

[Observera att tvätta kroppen enligt vanligt bruk där man använder shampoo etc. kan man göra före om man vill för att själva ghusl är framförallt frågan om att låta rent vatten rinna ner över en del i taget och blöta ner hela den delen]

3. Sedan låter man vattnet rinna över hela HÖGER sidan av kroppen från axlar och vid nacken ner till under fötter och tår och har det i sin niyyah att man nu gör ghusl janaba över högersida

[Observera att när man tvättar en del i taget så är det ingen fara om vattnet rinner delvis också över andra delar. Det är t.o.m. bättre att den får göra det så att man blir säker på att hela den delen av kroppen nåtts av vatten. Alltså är att det ett måste att hela hela hela varje del nås av vatten när den tvättas och att inget av den delen förblir utan att den nåtts och tvättas av vattnet. För det kan man också ta hjälp av händerna och stryka vattnet för att den ska nå överallt på den delen däribland vrår som kanske inte nås som t.ex. bakom öron eller underarmar etc.]

4. Sedan låter man vattnet rinna över hela VÄNSTER sidan av kroppen; också från axklar och vid nacken ner till under fötter och tår och har det i sin niyyah att man nu gör ghusl janaba över vänstersida

5. Sedan låter man vattnet rinna över HELA kroppen från topp till tå, d.v.s. från huvud till fötter och har det i sin niyyah att man nu gör ghusl janaba över hela kroppen

Med detta är ghusl janaba kompletterad inshaAllah!

Vi hoppas att du har överseende med att svaret blev längre än du önskat p.g.a. nödvändigheten att få det så tydligt och komplett som möjligt inshaAllah!

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till att vara bland tawabbin (de uppriktigt ångrande) och mutatahherin (de ständigt renande) i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och i verklig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och inshaAllah alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner
Den Väntades Vänner